Gedaan met laden. U bevindt zich op: Minister Crevits geeft startschot voor covidvaccinatie in woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk Nieuwsberichten

Minister Crevits geeft startschot voor covidvaccinatie in woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Nieuwsbericht
15 september 2023

Vandaag werden een aantal bewoners van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk tegen covid gevaccineerd. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Hilde Crevits was aanwezig om er de start te geven van de covid- én griepvaccinatie dit najaar. Vaccinatie is aanbevolen voor zo’n 2 miljoen personen, waaronder mensen die meer kwetsbaar zijn en zorgpersoneel. Dit zijn de zogenaamde prioritaire doelgroepen van de herfstvaccinatiecampagne 2023.

“Met de covid- en griepvaccinatie willen we in de eerste plaats kwetsbare mensen beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en het risico om te overlijden aan covid of griep. Het najaar is de periode waarbij veel luchtweginfecties de ronde doen. Patiënten, chronisch zieken, kwetsbare burgers, enz. kunnen hun arts of apotheker contacteren om de komende weken een afspraak voor vaccinatie te krijgen. Maar ook andere mensen die graag een vaccin willen, kunnen de huisarts of de apotheker contacteren. De griepvaccinatie zal starten in de tweede helft van oktober 2023. Daar waar (logistiek) mogelijk kan er gelijktijdig tegen covid en griep gevaccineerd worden. Dat is efficiënter.” - Hilde Crevits

Eerste covidvaccinatie in woonzorgcentra
Bewoners in woonzorgcentra zijn de meest kwetsbare groep door hun hoge leeftijd en vaak onderliggende aandoeningen. Aangezien er al midden of eind oktober 2023 een piek aan covid-besmettingen wordt verwacht, zijn de woonzorgcentra nu als eerste gestart met het vaccineren van hun bewoners. Ze doen dit met mRNA-vaccins van Pfizer, die gebaseerd zijn op de XBB-variant van het coronavirus. Ook de personeelsleden in de woonzorgcentra kunnen al gevaccineerd worden. In de loop van oktober en november zullen woonzorgcentra ook de griepvaccinatie aanbieden aan hun bewoners en personeel.

Vaccinatie focust op de prioritaire doelgroepen
Covid- en griepvaccinatie zijn aanbevolen voor zo’n 2 miljoen personen in Vlaanderen die meer risico lopen om door deze virussen ernstig ziek te worden en eventueel in het ziekenhuis te belanden. Het gaat voornamelijk om iedereen vanaf 65 jaar, mensen met onderliggende aandoeningen zoals hart- of longaandoeningen of diabetes, zwangere personen en personen met obesitas. Ook voor iedereen die werkt in de zorgsector, zijn de vaccinaties aanbevolen om zichzelf en hun kwetsbare cliënteel te beschermen.

Daarnaast zijn er ook vaccins beschikbaar voor personen die na overleg met hun huisarts of apotheker de wens hebben om zeker gevaccineerd te willen worden. Het covidvaccin is gratis voor iedereen. Het griepvaccin is betalend, maar er is in een gedeeltelijke terugbetaling voor de aanbevolen groepen voorzien. Het griepvaccin kost bij gedeeltelijke terugbetaling minder dan 5 euro. In een aantal bedrijven biedt de werkgever het griepvaccin kosteloos aan zijn werknemers aan (bijv. via de arbeidsgeneeskundige dienst). Voor bewoners van woonzorgcentra is het griepvaccin gratis net zoals het covidvaccin.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Via de Europese groepsaankopen kan Vlaanderen in september 2023 rekenen op de levering van ongeveer 2,8 miljoen nieuwe vaccins van Pfizer die aangepast zijn aan de recent circulerende variant van het virus. Dit moet voldoende zijn om iedereen die tot een prioritaire groep behoort, een aangepast vaccin aan te bieden.”

Vaccinatie via arts en apotheek
De covidvaccinatie wordt de komende weken aangeboden via de lokale zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg.

 • Artsen en apothekers kunnen nu al covidvaccins bestellen. Wie zich wil laten vaccineren, kan best contact opnemen met zijn of haar arts of apotheek om een afspraak te plannen.
 • Bij de meeste artsen en apotheken zullen die vaccinatiemomenten eind september en begin oktober 2023 starten.
 • In overleg met de arts kan ervoor gekozen worden de covidvaccinatie op hetzelfde moment te plannen als de griepvaccinatie. Griepvaccins zijn wel pas vanaf de tweede helft van oktober beschikbaar. Het covidvaccin is nu al beschikbaar.

Voor wie moeilijk ter been is, kan de huisarts in een huisbezoek voorzien of kan een thuisverpleegkundige de vaccinatie aan huis doen. In zorgvoorzieningen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, enz.) kunnen de arbeidsgeneeskundige diensten instaan voor de vaccinaties van het (zorg)personeel. In andere bedrijven kan enkel de griepvaccinatie worden aangeboden aan werknemers.

Vlaams minister Hilde Crevits: “De zorgverleners die traditioneel instaan voor de griepvaccinatie en andere vaccinaties, zullen nu ook de covidvaccinatie op zich nemen. Deze zorgverstrekkers zijn vertrouwensfiguren voor hun patiënten en zullen dan ook een grote rol spelen om kwetsbare mensen aan te spreken en te overtuigen om zich effectief te laten vaccineren. Wij ondersteunen de lokale organisatie van die vaccinatie in elke eerstelijnszone met een subsidie van 50.000 euro per zorgraad en 10.000 euro per Logo en een subsidie voor de beroepsorganisaties van huisartsen en apothekers voor een aantal noodzakelijke IT-aanpassingen.”

Sensibilisatiecampagne

Naast de cruciale informatie en sensibilisatie door de zorgverleners, zal de Vlaamse overheid een ondersteunende campagne lanceren om de prioritaire groepen aan te sporen om zich te laten vaccineren. Deze campagne zal de komende weken via affiches, regionale tv-spots, radiospots en online advertenties mensen aanspreken met de slogan “Virussen vieren ook deze winter mee”.

 • Naast vaccinatie wordt er ook aandacht gevraagd voor andere tips of goede gewoontes om luchtweginfecties te vermijden.
  Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Ventileer plaatsen waar je met veel mensen samen bent.
  • Hoesten en niezen? Gebruik een papieren zakdoek en werp die weg. Geen zakdoek? Nies in je elleboog.
  • Ziek? Blijf dan thuis. Draag een mondmasker als je dan toch op het openbaar vervoer of op drukke plaatsen komt.

Alle informatie over vaccinatie is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be(opent in nieuw venster)