Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuw koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen Nieuwsberichten

Nieuw koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen

Nieuwsbericht
3 mei 2024

Op 25 april 2024 is het koninklijk besluit van 14 april 2024 tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen(opent in nieuw venster), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit is reeds gepubliceerd om u de mogelijkheid te bieden de inhoud ervan te raadplegen. Een erkenning aanvragen voor deze nieuwe beroepstitel kan wettelijk pas vanaf 1 januari 2025.

Het koninklijk besluit voorziet in een erkenning als verpleegkundig specialist op basis van algemene criteria, alsook in een erkenning op basis van een overgangsmaatregel.

Een erkenning als verpleegkundig specialist op basis van de algemene criteria kan aangevraagd worden op basis van volgende documenten:

  • een diploma of titel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg,
  • een masterdiploma in de verplegingswetenschap,
  • een bewijs van tewerkstelling in de laatste 5 jaren voorafgaand aan de datum van de erkenningsaanvraag gedurende minstens 3000 effectieve uren binnen een bepaalde zorgcontext of specialisatiedomein als verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg in de verpleegkundige zorg.

Een erkenning als verpleegkundig specialist op basis van de overgangsmaatregel kan aangevraagd worden op basis van volgende documenten:

  • een diploma of titel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg,
  • een masterdiploma in het domein van de gezondheidswetenschappen,
  • een bewijs van beschikken over de competenties uit het competentieprofiel van verpleegkundig specialist,
  • een bewijs van tewerkstelling in de laatste 5 jaren voorafgaand aan 1 januari 2025 gedurende minstens 3000 effectieve uren binnen een bepaalde zorgcontext of specialisatiedomein waarin de bekwaamheden werden uitgeoefend zoals bepaald in het competentieprofiel van verpleegkundig specialist.

Een aanvraag voor een erkenning op basis van bovenstaande overgangsmaatregel kan ingediend worden bij het Departement Zorg tot en met 1 januari 2029.

Het Departement Zorg staat in voor de behandeling van deze erkenningsaanvragen en stelt, nu dat de erkenningscriteria gepubliceerd zijn, alles in het werk om de informaticasystemen aan te passen aan de komst van deze nieuwe beroepstitel.

Het departement zal u verder informeren via deze website over de praktische uitwerking aangaande de behandeling van de aanvragen.