Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuw koninklijk besluit wijzigt de regeling rond de erkenning als farmaceutisch-technisch assistent Nieuwsberichten

Nieuw koninklijk besluit wijzigt de regeling rond de erkenning als farmaceutisch-technisch assistent

Nieuwsbericht
3 april 2024

Op 22 maart 2024 werd het koninklijk besluit van 29 januari 2024 betreffende de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en gericht op de ziekenhuisapotheek(opent in nieuw venster) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Door deze nieuwe regelgeving wordt de beroepstitel farmaceutisch-technisch assistent gewijzigd naar twee los van elkaar staande beroepstitels, namelijk:

  • de beroepstitel farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek
  • de beroepstitel farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek.

Dit koninklijk besluit is reeds gepubliceerd om u de mogelijkheid te bieden de inhoud ervan te raadplegen. Een erkenning aanvragen voor één van deze nieuwe beroepstitels kan wettelijk pas vanaf 1 januari 2025.

Voor de personen die nog in opleiding zijn of die al in het bezit zijn van een erkenning als farmaceutisch-technisch assistent bevat dit koninklijk besluit een paar specifieke bepalingen:

  • personen die nu nog in opleiding zijn als farmaceutisch-technisch assistent en die afstuderen vóór 31 december 2024 krijgen automatisch de erkenning als farmaceutisch-technisch assistent, op basis van het koninklijk besluit van 5 februari 1997, toegestuurd.
    Vanaf 1 januari 2025 moet u zelf een aanvraag indienen via ons e-loket;
  • personen die op 31 december 2024 al erkend zijn als farmaceutisch-technisch assistent op basis van het koninklijk besluit van 5 februari 1997, worden vanaf 1 januari 2025 automatisch ambtshalve erkend als farmaceutisch-technisch assistent in de publieke apotheek. U moet hiervoor dus geen aanvraag indienen;
  • personen die al in het bezit zijn van een erkenning als farmaceutisch-technisch assistent op basis van het koninklijk besluit van 5 februari 1997, kunnen ook een erkenning als farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek aanvragen. Deze kan u vanaf 1 januari 2025 tot 22 maart 2027 aanvragen bij het Departement Zorg. Bij deze aanvraag moet u aantonen dat u tussen 22/03/2021 en 22/03/2024 minstens drie maanden, met uitsluiting van stageperiodes, op een niet onderbroken en continue wijze in een ziekenhuisapotheek hebt gewerkt.

Het koninklijk besluit voorziet ook in overgangsmaatregelen voor personen die niet erkend zijn geweest als farmaceutisch-technisch assistent, maar wel een opleiding in het desbetreffende gebied hebben behaald:

  • personen die na 31 december 2024 nog niet beschikken over een erkenning als farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek kunnen vanaf 1 januari 2025 een aanvraag indienen als ze met vrucht een stage van tenminste 300 uren in een publieke apotheek hebben doorlopen, uiterlijk voltooid op 22 maart 2030;
  • personen die na 31 december 2024 nog niet beschikken over een erkenning als farmaceutisch-technisch assistent, maar die erkend wensen te worden voor farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek kunnen vanaf 1 januari 2025 tot 22 maart 2030 een aanvraag indienen als ze tenminste drie maanden op niet onderbroken en continue wijze werkervaring in een ziekenhuisapotheek kunnen aantonen, met uitsluiting van stageperiodes.

Het Departement Zorg staat in voor de behandeling van deze erkenningsaanvragen en stelt, nu dat de erkenningscriteria gepubliceerd zijn, alles in het werk om de informatica systemen aan te passen aan de komst van deze nieuwe beroepstitels: farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek.

Het departement zal u verder informeren via onze website over de praktische uitwerking aangaande de behandeling van de aanvragen.