Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoek naar lood in het bloed bij meer dan 200 omwonenden in Antwerpse stationsbuurt Nieuwsberichten

Onderzoek naar lood in het bloed bij meer dan 200 omwonenden in Antwerpse stationsbuurt

Nieuwsbericht
13 november 2023

Wegens de ongerustheid over de mogelijke blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt in Antwerpen start, een onderzoek bij 200 tot 250 kinderen en moeders die wonen in de wijken rond het station ‘Antwerpen Centraal’. Het onderzoek moet de impact van zware metalen en de eventuele gezondheidsrisico’s bepalen. Eerder werden via bodemstalen in die omgeving al verhoogde loodwaarden gemeten.

Er is momenteel ongerustheid over de blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt van Antwerpen. Zo werden vorig jaar op initiatief van de buurtbewoners zelf al enkele bodemstalen genomen in de stadstuinen in de buurt van een goudsmelterij. OVAM voerde 20 extra bodemmetingen uit.

Om de ernst en de reikwijdte van de metalenproblematiek in kaart te brengen, zal een uitgebreid humane-biomonitoringsonderzoek gebeuren bij 200 tot 250 kinderen en hun moeders die wonen in de Antwerpse stationsbuurt. Concreet zal via een vingerprik het lood in het bloed gemeten worden van mensen die wonen in 6 wijken, grenzend aan het station ‘Antwerpen Centraal’. Er zal ook een even grote controlegebied geselecteerd worden, binnen de Singel van Antwerpen, om na te gaan of de problematiek in de stationsbuurt verschilt van een algemene stedelijke omgeving.

Als leeftijdsgroep bij de kinderen wordt gekozen voor 6- tot 8-jarigen, of kinderen van het 1e en 2e leerjaar, aangezien het grootste risico voorkomt op jonge leeftijd en deze leeftijdsgroep ook makkelijker te bereiken is dan bijvoorbeeld kleuters. Zij zullen per brief uitgenodigd worden om deel te nemen. Er wordt gekeken om de prikmomenten zoveel mogelijk op de scholen zelf van de kinderen te organiseren.

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en VITO. Concreet zal gezocht worden naar antwoorden op de volgende 3 onderzoeksvragen:

  • Is er een verhoogde blootstelling aan zware metalen die specifiek gelinkt kan worden aan de omgeving in de stationsbuurt van Antwerpen?
  • Is hieraan een gezondheidskundig risico verbonden?
  • Wat zijn de determinanten van de blootstelling aan zware metalen?

Het onderzoek moet dus een grondige inschatting maken van de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de bevolking. En via vragenlijsten en milieumetingen zal ook onderzoek gevoerd worden naar andere mogelijke bronnen of verstorende omgevingsfactoren. Aan de hand van de resultaten zal bekeken worden of extra beschermende acties nodig zijn. De individuele resultaten zullen toelaten om aan de betrokken personen een persoonlijke (gezondheids)advies te geven.

Dit najaar worden de eerste stappen gezet in de opstart van dit onderzoek, de effectieve metingen zullen in 2024 gebeuren. De resultaten van het onderzoek worden verwacht begin 2025.