Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samen tegen eenzaamheid: een klein gebaar, een grote impact Nieuwsberichten

Samen tegen eenzaamheid: een klein gebaar, een grote impact

Nieuwsbericht
22 januari 2024

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar toch blijft eenzaamheid een taboe. Daarom lanceert het Departement Zorg een nieuwe campagne op sociale media om dit taboe te doorbreken: “Samen tegen eenzaamheid”. De bedoeling van de campagne is het bewustzijn rond eenzaamheid te vergroten en iedereen, zeker ook jongeren, aan te moedigen om met kleine gebaren een grote impact te hebben. Want eenzaamheid kan iedereen treffen en het is uiterlijk niet altijd zichtbaar. Dat is het uitgangspunt van de campagne die start op maandag 22 januari en drie weken loopt via sociale media.

Eenzaamheid wordt meestal geassocieerd met ouderen, maar onderzoek toont aan dat het voorkomt in alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke lagen. In Vlaanderen zegt 45-59% van de mensen zich soms eenzaam te voelen. Dit was zeker het geval tijdens de coronapandemie. Tijdens de pandemie zijn verschillende bevragingen gebeurd en daaruit bleek nog dat er duidelijk meer jongeren zich eenzaam voelden. Eenzaamheid is na relaties en gezondheid ook het derde gespreksthema bij Tele-Onthaal. Ook een zwakke financiële situatie en gezondheidsproblemen gaan samen met een opvallend hoger risico op sterke gevoelens van eenzaamheid.

Met een campagne willen we iedereen informeren en sensibiliseren, zeker de jongeren die vaker op sociale media zitten. Via die sociale media en de website mindereenzaam.be(opent in nieuw venster) willen we iedereen bijvoorbeeld alert maken voor signalen van eenzaamheid. Want je ziet het meestal niet aan iemand die eenzaam is. De juiste signalen herkennen bij jezelf of bij anderen, kan cruciaal zijn. De campagne geeft verder ook tips om eenzaamheid aan te pakken.

Eenzaamheid kent verschillende vormen zoals sociale eenzaamheid (gemis aan betekenisvolle relaties), emotionele eenzaamheid (afwezigheid van intieme relaties of een hechte band met iemand) en existentiële eenzaamheid (gevoel van zinloosheid, een verlangen naar een zinvol leven). Ook de eenzaamheid bij een burn-out valt hieronder. Preventie en betekenisvol werk zijn cruciaal om eenzaamheid te voorkomen.

Gevolgen van eenzaamheid

Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s op lichamelijke en psychisch vlak. Zo is er een risico op depressie, problemen met slapen, hart- en vaatziekten, nog meer gevoelens van eenzaamheid en isolement. Het kan leiden tot een lager zelfbeeld en een gevoel van leegte of algemene ontevredenheid over het leven.

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen treffen maar iedereen kan ook meehelpen in de strijd tegen eenzaamheid.

Dat kan al door kleine gebaren. Zeg goeiendag, bel een vriend op, help een buur. Kleine acties kunnen een groot verschil maken. Ook een verbindend gesprek kan helpen. Wees open en eerlijk, pols naar gevoelens zonder direct over eenzaamheid te spreken. Doe samen een activiteit, ontdek de buurt samen of ga op zoek naar lokale initiatieven zoals wandel- of sportgroepen. Verwijs bij behoefte aan meer informatie wel naar professionele hulpverlening.

Alle informatie over de campagne “Samen tegen eenzaamheid” staat op mindereenzaam.be(opent in nieuw venster). De campagne loopt 3 weken via Facebook en Instagram en start op 22 januari 2024. Campagnemateriaal kan je downloaden op de website