Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woonzorgcentrum Atrium in Kraainem onder verhoogd toezicht Nieuwsberichten

Woonzorgcentrum Atrium in Kraainem onder verhoogd toezicht

Nieuwsbericht
10 november 2023

Het Departement Zorg heeft op 8 november 2023 woonzorgcentrum Atrium in Kraainem aangemaand. Woonzorgcentrum Atrium wordt uitgebaat door NV Anima Vlaanderen.

Wat is er aan de hand?

In woonzorgcentrum Atrium vond op 19 september 2023 een inspectie plaats van Zorginspectie. Het Departement Zorg heeft op 13 oktober 2023 het definitieve verslag ontvangen. Op 8 november 2023 heeft het Departement Zorg de voorziening aangemaand om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Departement Zorg is omwille van de volgende redenen overgegaan tot de aanmaningsprocedure:

  • Verschillende tekorten in de infrastructuur
  • Tekorten in de registratie in de zorgdossiers, o.a. voor vrijheidsbeperkende maatregelen en medicatie
  • Tekorten in de continuïteit van de zorgverlening
  • Niet alle zorgtaken worden door gekwalificeerd personeel uitgevoerd.

Verder zijn er nog heel wat andere tekorten in het inspectieverslag. Het inspectieverslag zelf kan worden teruggevonden op de website van Zorginspectie(opent in nieuw venster).

Wat moet er gebeuren?

Het woonzorgcentrum moet binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanmaning een remediëringsplan insturen bij het departement. In dit remediëringsplan moeten ze voor elk tekort acties omschrijven die ze gaan nemen, en ook het tijdspad waarbinnen de tekorten opgelost moeten zijn. Het departement zal nagaan of deze acties voldoende kunnen zijn en of de aangegeven tijdspaden snel genoeg tot een oplossing kunnen leiden.

Indien de voorziening geen remediëringsplan instuurt, onvoldoende acties onderneemt, een tijdspad aangeeft dat te ver in de toekomst ligt of de acties onvoldoende uitvoert, kan het departement een volgende stap in het handhavingstraject opstarten.

Meer informatie over de aanmaning of andere handhavingsmiddelen(opent in nieuw venster) kan u op onze website vinden.