Gedaan met laden. U bevindt zich op: WZC en CvK D'Eycken Brug in Bierbeek onder verhoogd toezicht Nieuwsberichten

WZC en CvK D'Eycken Brug in Bierbeek onder verhoogd toezicht

Nieuwsbericht
4 maart 2024

Het departement Zorg heeft op 29 februari 2024 woonzorgcentrum d’Eycken Brug en centrum voor kortverblijf type 1 d’Eycken Brug in Bierbeek aangemaand. Beide voorzieningen worden uitgebaat door vzw Woonzorgcentrum d’Eycken Brug.

Wat is er aan de hand?

Op 3 en 9 januari 2024 vonden er inspectiebezoeken plaats door Zorginspectie in beide voorzieningen. Ten gevolge van de vaststellingen tijdens deze plaatsbezoeken, werden er op 9 en 16 januari 2024 beschermende maatregelen opgelegd aan beide voorzieningen.

Het departement Zorg heeft op 08 februari 2024 het definitieve verslag van de inspectiebezoeken ontvangen. Op 29 februari 2024 heeft het departement Zorg de voorziening aangemaand om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Departement Zorg is omwille van onder meer de volgende redenen overgegaan tot de aanmaningsprocedure:

  • De voorziening kampt met verschillende tekorten op het vlak van personeelsbezetting.
  • Er werden hiaten vastgesteld in de verpleegkundige permanentie.
  • Op het vlak van medicatieveiligheid werden verschillende tekorten vastgesteld waaronder:
    • Niet alle klaargezette medicatie was identificeerbaar tot op het moment van toedienen.
    • Op de medicatiefiches wordt niet aangegeven welke bewoners de medicatie onder toezicht dienen in te nemen.
  • Fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet steeds opgenomen in de zorg- en ondersteuningsplannen van de bewoners. Men kon onvoldoende aantonen dat de situatie en / of de onderliggende oorzaken worden nagegaan en mogelijke alternatieven worden overwogen, alvorens het invoeren van een fysieke vrijheidsbeperkende maatregel. Daarenboven kon niet steeds aangetoond worden dat de familie en arts betrokken waren bij de beslissing tot deze maatregel.
  • Niet alle zorg- en ondersteuningsplannen bevatten actuele instructies met betrekking tot het toiletbezoek, continentie en eten voor alle zorgmomenten.
  • Men kon niet aantonen dat aan de bewoners een aangepast dagritme wordt aangeboden.

Verder zijn er nog heel wat andere tekorten in het inspectieverslag. Het inspectieverslag zelf kan worden teruggevonden op de website van Zorginspectie.

Wat moet er gebeuren?

Het woonzorgcentrum moet binnen de 14 dagen na ontvangst van de aanmaning een remediëringsplan insturen bij het departement. In dit remediëringsplan moet ze voor elk tekort acties omschrijven die zij gaan nemen en het tijdspad waarbinnen de tekorten moeten opgelost zijn. Het departement zal nagaan of deze acties voldoende kunnen zijn en of de aangegeven tijdspaden snel genoeg tot een oplossing kunnen leiden.

Als de voorziening geen remediëringsplan instuurt, onvoldoende acties onderneemt, een tijdspad aangeeft dat te ver in de toekomst ligt of de acties onvoldoende uitvoert, kan het departement een volgende stap in het handhavingstraject opstarten.

Meer informatie over de aanmaning of andere handhavingsmiddelen kan u hier vinden.(opent in nieuw venster)