Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personen met een handicap of chronische ziekte Dienst Diversiteitsbeleid

Personen met een handicap of chronische ziekte

Heb je een handicap of chronische ziekte? Dan kun je rekenen op redelijke aanpassingen bij een selectieprocedure of tewerkstellingsondersteunende maatregelen op de werkvloer. Deze maatregelen maken de test- of werkomgeving toegankelijk voor personen met een handicap of chronische ziekte. Op deze pagina lees je er meer over.

Voor wie

Handicap of chronische ziekte

Je hebt een handicap op chronische ziekte als je een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking hebt waardoor je structurele drempels op de werkvloer ervaart.

De Vlaamse overheid streefde naar 3% medewerkers met een handicap of chronische ziekte tegen eind 2020. Die doelstelling werd niet behaald en blijft ook vandaag nog belangrijk.

Maatregelen

Met specifieke maatregelen en instrumenten wil de Vlaamse overheid drempels wegwerken voor (toekomstige) personeelsleden met een handicap of chronische ziekte.

Personeelsleden van de meeste entiteiten kunnen tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen bij team TOM van de dienst Diversiteitsbeleid via: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). VDAB, OVAM en De Lijn bieden intern ondersteuning aan personeelsleden met een handicap of chronische ziekte.

Personeelsnetwerk ONbeperkt

ONbeperkt is het personeelsnetwerk van en voor collega’s met een handicap of chronische ziekte van de Vlaamse overheid met ondersteuning van de dienst Diversiteitsbeleid. Het doel? Collega’s zich goed doen voelen op hun werk én samen nadenken over een inclusiever beleid en nog betere ondersteuning voor personen met een handicap of chronische ziekte. Ook personeelsleden die niet tot de doelgroep behoren maar zich betrokken voelen bij het thema of een actieve bondgenoot willen zijn kunnen aansluiten bij activiteiten.