Gedaan met laden. U bevindt zich op: 5 ‘boost’-projecten maken oplossingen van Gemeente zonder gemeentehuis nog breder herbruikbaar Digitaal Vlaanderen

5 ‘boost’-projecten maken oplossingen van Gemeente zonder gemeentehuis nog breder herbruikbaar

Nieuwsbericht
20 februari 2024

Met het project “Gemeente zonder gemeentehuis” ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen bij het ontwikkelen van digitale oplossingen om de dienstverlening te verbeteren. Nu worden 5 ‘boost’-projecten gelanceerd binnen het programma “Lokaal Digitaal” van Digitaal Vlaanderen, om deze oplossingen nog breder bruikbaar te maken voor meer gemeenten en diensten.

De 5 ‘boost’-projecten streven naar het vergroten van de herbruikbaarheid van oplossingen door zich te richten op vier aspecten: het gebruik van breed inzetbare Vlaamse digitale bouwstenen, de adoptie van OSLO-standaarden voor interoperabiliteit, de veilige validatie en borging binnen VLOCA(opent in nieuw venster), en het generiek maken van burgergerichte processen om de dienstverlening te verbeteren.

De geselecteerde ‘boost’-projecten zijn:

Oproep tot voor- en bijzitter in Mijn Burgerprofiel

Biedt gemeenten de mogelijkheid om bij verkiezingen de oproepingsbrieven naar voor- en bijzitters digitaal te versturen via Mijn Burgerprofiel. Maakt het administratieve proces efficiënter voor beide partijen en bouwt verder op het Gemeente zonder gemeentehuis-project ‘Digitaal beheer samenstelling tel- & stembureaus’. Meer info over dit project

Datastandaardisatie binnen schuldbeheer

Verbetert de uitwisseling van gegevens over schuldbeheer door uniforme regels en specificaties vast te leggen in een nieuwe OSLO-standaard om de uitwisseling van relevante informatie te vergemakkelijken. Bouwt verder op het Gemeente zonder Gemeentehuis-project ‘Eenheid van schuld’. Meer info over dit project

Datastandaardisatie binnen kinderopvang

Vereenvoudigt het delen van essentiële kind-gerelateerde informatie, zoals leeftijd, gezondheidsgegevens en zorgbehoeften, die momenteel verspreid zijn over verschillende systemen en organisaties. Door een OSLO-standaard te ontwikkelen, wordt de samenwerking tussen dienstverleners bevorderd, wat resulteert in een verbeterde dienst- en zorgverlening. Meer info over dit project

Implementatie van digitale burgermeldingen

Ontwikkeling van een ‘digitale blauwdruk’ met richtlijnen voor het verwerken van digitale meldingen van burgers om zo een efficiëntere werking te realiseren. Meer info over dit project

Introductie van de 24/7 Dienstverleningsautomaat

Een dienstverleningsautomaat stelt burgers in staat om buiten kantooruren essentiële documenten op te halen en voorziet toegankelijke gemeentelijke dienstverlening op elk moment van de dag. Meer info over dit project

Achtergrond van het initiatief

Tussen september 2021 en september 2022 konden lokale besturen subsidieaanvragen indienen voor het project “Gemeente zonder gemeentehuis”. De 61 goedgekeurde projecten zijn momenteel in uitvoering en worden naar verwachting tegen eind 2025 afgerond. Een overzicht van de projecten

Deze 5 nieuwe ‘boost’-projecten worden ingebed in het programma ‘Lokaal Digitaal’ van Digitaal Vlaanderen. ‘Lokaal Digitaal’ is gericht op het realiseren van concrete digitale oplossingen om de dienstverlening van lokale besturen verder te optimaliseren, zowel onderling, interbestuurlijk met andere overheden, als publiek-privaat.

Het programma Lokaal Digitaal is onderdeel van de Smart Region Office werking, een samenwerking tussen Digitaal Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Door deze samenwerking kunnen lokale besturen profiteren van gedeelde kennis, expertise en middelen om hun digitale dienstverlening te optimaliseren.

Deze boost-cases voor 2024 kwamen er met positief advies van de Werkgroep Interbestuurlijk Samenwerken (WIBS) en met goedkeuring van de Smart Region Board.