Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projecten Gemeente zonder gemeentehuis

Projecten

Tussen september 2021 en september 2022 konden Vlaamse lokale besturen subsidieaanvragen indienen voor digitaliseringsprojecten die hun dienstverlening en werking klantgerichter maken. 61 projecten werden goedgekeurd. In 2024 werden 5 projecten geselecteerd als boost-project om ze herbruikbaar te maken voor nog meer lokale besturen en voor een breder scala aan diensten voor de burger.

Soorten projecten

Het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis staat open voor verschillende soorten digitaliseringsprojecten die we opsplitsen naar focus en type.

Steden en gemeenten konden digitaliseringsprojecten indienen met als focus innovatieve dienstverlening, digitale democratie en werkplek van de toekomst.

 • De Vlaamse overheid wil dat burgers, ondernemers en verenigingen snel en efficiënt in interactie kunnen gaan met hun gemeente. Zonder rompslomp, zonder gedoe. Meer dan ooit digitaal maar de burger staat centraal en kiest: digitaal of fysiek. Gemeenten maken de klik met de burger via een aanbod van proactieve, gepersonaliseerde oplossingen en gebruiksvriendelijke diensten.

 • Hoe kunnen gemeenten via e-participatie hun burgers en ondernemers beter informeren, bevragen en adviseren? Hoe laat je hen (mee)beslissen en samen projecten realiseren? Want burgers worden maximaal betrokken bij het lokale bestuur.

 • Medewerkers gaan aan de slag met moderne digitale tools. Met de laptop onder de arm trekken ze de gemeente in, dicht bij de burger. Bovendien kunnen ze focussen op de essentie van hun werk: oplossingsgericht meedenken met de burger, op basis van correcte en geactualiseerde data. Dankzij optimalisatie en digitalisering van processen behoren tijdsintensieve, repetitieve taken tot het verleden.

De omvang en complexiteit van de projecten speelde geen rol. De Vlaamse overheid onderscheidt drie types projecten:

 • Voor lokale besturen met een mooi idee die deskundige begeleiding wensen, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een ICT-veranderingstraject, de uitwerking van een proof of concept, prototype of experiment, of een behoefteanalyse. Of voor lokale besturen die standaarden willen definiëren waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen steunen.

  Lokale besturen moeten in staat zijn hun innovatieve concept op te leveren binnen het jaar na toekenning van de subsidie. Idealiter zetten ze dit project verder met een nieuwe aanvraag om hun concept effectief te implementeren via een thematisch traject of een grootschalige transformatie.

 • Voor lokale besturen met een duidelijke visie hoe ze een thematische dienstverlening, nieuwe manier van e-participatie of een afgebakende cluster van processen wil vernieuwen.

  Vb: parkeren, verhuizen, overlijden, opschaling van het contactcenter bij een ramp.

  Lokale besturen moeten hun thematisch project realiseren binnen de maximale termijn van 3 jaar na de selectie van het project.

 • Voor lokale besturen die simultaan grootschalige veranderingen willen doorvoeren aan de werkprocessen, de structuur, de ICT-systemen en datahuishouding van een omvattend aantal processen.

  Het gaat om meerjarig projecten die lokale besturen moeten afronden tegen uiterlijk 31 december 2025.

In cijfers

234 lokale besturen dienden 102 subsidieaanvragen in over 7 oproepen. Dat betekent dat 78% van de Vlaamse steden en gemeenten deelnam aan minstens 1 oproep.