Gedaan met laden. U bevindt zich op: Discriminatie melden

Discriminatie melden

Bent u het slachtoffer of getuige van discriminatie op basis van uw geslacht, afkomst, handicap, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd,...?

Blijf niet zitten met uw probleem. Spreek er over.

Bent u gediscrimineerd in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt?

Meent u slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden(opent in nieuw venster) valt? Dan kunt u dit kosteloos melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)(opent in nieuw venster). Denk bijvoorbeeld aan discriminatie op school, door een Vlaamse overheidsdienst (zoals De Lijn of de VDAB), bij het huren van een woning, in een fitnesscentrum, sportclub of in het uitgaansleven, in de welzijnssector (rusthuis, CAW …), in de media (door een tv-programma, in een reclamespot).

Let wel:

Bent u gediscrimineerd in een situatie die niet onder de Vlaamse bevoegdheden valt?

Meent u slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie in een situatie die niet onder de Vlaamse bevoegdheden(opent in nieuw venster) valt? Neem dan contact op met Unia. Unia heeft contactpunten in de dertien Vlaamse centrumsteden(opent in nieuw venster).

Let wel: hebt u een melding of klacht over discriminatie op basis van geslacht? Neem contact op met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen(opent in nieuw venster).

Bent u gediscrimineerd op het werk?

Voor enkele specifieke gevallen van werkgerelateerde discriminatie in Vlaanderen kunt u een klacht indienen bij de Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie. Voor andere gevallen van werkgerelateerde discriminatie kunt u het best contact opnemen met de dienst Toezicht op de Sociale Wetten.