Bent u gediscrimineerd vanwege uw ‘vrouw of man’-zijn of als transgender?

Neem contact op met de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst als het gaat om discriminatie op school, door een Vlaamse overheidsdienst (zoals De Lijn of de VDAB), bij het huren van een woning, in een fitnesscentrum, sportclub of in het uitgaansleven, in de welzijnssector (rusthuis, CAW …), in de media (door een tv-programma, in een reclamespot) ...

Neem contact op met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen(opent in nieuw venster) als het gaat om discriminatie door uw werkgever of door federaal georganiseerde diensten als politie, gerecht, het leger, ...

Bent u gediscrimineerd op grond van andere kenmerken?

Als u gediscrimineerd wordt op grond van de andere beschermde kenmerken(opent in nieuw venster), zoals uw afkomst, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, seksuele oriëntatie, gezondheidstoestand of handicap, ... neem dan contact op met Unia. Unia biedt een luisterend oor, maar geeft u ook advies en zoekt, samen met u, naar een oplossing, in alle vertrouwen en altijd in overleg. Unia helpt u tot uw zaak helemaal afgehandeld is. Unia heeft contactpunten in de dertien Vlaamse centrumsteden(opent in nieuw venster).

Werkgerelateerde discriminatie

Voor enkele specifieke gevallen van werkgerelateerde discriminatie in Vlaanderen kunt u een klacht indienen bij de Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie. Voor andere gevallen van werkgerelateerde discriminatie kunt u het best contact opnemen met de dienst Toezicht op de Sociale Wetten.