Als u zich voor het eerst aanmeldt op de Energieprestatiedatabank en u hulp nodig hebt bij het registreren, of u wenst een bijkomende registratie te doen, volg dan het stappenplan voor registratie als energiedeskundige type A in de Energieprestatiedatabank.

Na registratie in de Energieprestatiedatabank kunnen energiedeskundigen type A

 • energieprestatiecertificaten voor bestaande gebouwen aanmaken en indienen
 • uren gevolgde permanente vorming raadplegen
 • contactgegevens up-to-date houden
 • registraties (als natuurlijk persoon en bij werkgevers) up-to-date houden

Registratie

Onder ‘Registratie’ vindt u alle informatie over uw gegevens, permanente vorming, verschillende erkenningsnummers, …

 • Het tabblad ‘Registratie tonen’ geeft een overzicht van alle gegevens die gekoppeld zijn aan een bepaald erkenningsnummer:

  • basisgegevens
  • persoonlijke gegevens gekoppeld aan het rijksregister
  • gegevens maatschappelijke zetel (in geval van rechtspersoon)
  • correspondentiegegevens
  • gevolgde basisopleiding
  • examen
  • overzicht gevolgde uren permanente vorming
  • publicatie op de energiekaart
  • verklaring op eer
  • Persoonsgegevens: roepnaam toevoegen
  • Correspondentiegegevens:
   • adres of e-mailadres aanpassen
   • wel of niet gepubliceerd worden op de Energiekaart
 • In dit scherm kunt u de registratie uitbreiden. Hiervoor dient u aan te geven voor welke delen binnen de Energieprestatiedatabank u extra toegang wenst te krijgen. Na het aanvinken van de gewenste keuze(s) moet op de knop ‘Volgende’ worden gedrukt om u verder te begeleiden bij het vervolledigen van de registratie.

 • Bent u al geregistreerd als natuurlijk persoon en start u als energiedeskundige bij een bedrijf? Dan kunt u onder het tabblad ‘Registratie toevoegen’ een nieuw erkenningsnummer aanmaken onder deze rechtspersoon.

 • Als u werkzaam bent of geweest bent onder verschillende erkenningsnummers, kunt u hiervan een overzicht vinden onder het tabblad ‘Registratie activeren’.

  Wilt u een EPC opzoeken dat u aangemaakt heeft onder een vorige werknemer, dan kunt u hier uw oude EP-code terug activeren. Hierdoor krijgt u toegang tot alle EPC’s die u opgesteld heeft onder de oude code. Als de arbeidsrelatie beëindigd is, kunt u geen nieuwe EPC’s meer opmaken onder deze code.

Denk eraan om bij een nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres of een nieuwe werkgever uw correspondentiegegevens aan te passen in de Energieprestatiedatabank.

Werken met de certificatiesoftware

Verkeerde of ontbrekende adresgegevens

De Energieprestatiedatabank is gekoppeld aan het Gebouwenregister. Verkeerde of ontbrekende adresgegevens moeten gemeld worden aan het VEKA, dat deze melding vervolgens doorgeeft aan de gemeente.

Raadpleeg de pagina van het Gebouwenregister om te controleren of er effectief meerdere gebouweenheden aanwezig zijn of dat de gebouwafbakening klopt.

Zijn de adresgegevens in de energiedatabank fout of onvolledig, dien dan een correcte en volledige melding in bij het VEKA.