De verplichting geldt ook als de maatschappelijke zetel van het hoofdbureau niet in het Vlaamse Gewest gevestigd is.

Een uitzendbureau of interimkantoor is een onderneming die

  • uitzendkrachten in dienst neemt
  • hen tijdelijk bij klanten laat werken
  • altijd de werkgever van de uitzendkracht blijft.

Bij uitzendarbeid ligt het werkgeverschap bij het uitzendbureau. Wanneer de werknemer tewerk wordt gesteld bij een klant, vindt er een overdracht van het werkgeversgezag plaats van het uitzendbureau naar de klant.

Het uitzendbureau dient een borgsom van € 75.000 te storten aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Eén derde van dit totaal (€ 25.000) moet worden gestort bij het indienen van de erkenningsaanvraag.”

De erkenningsplicht geldt niet enkel voor deze bijzondere arbeidsrelatie, maar ook voor de werving en selectie met het oog op het verrichten van uitzendactiviteiten.

Private arbeidsbemiddelaars, zoals selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaars, kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden zonder dat ze daarvoor een erkenning moeten hebben als hun diensten niet met het oog op het verrichten van uitzendactiviteiten gebeuren.