Gedaan met laden. U bevindt zich op: Robine Verhaeghe (KU Leuven), gedeelde tweede plaats in de categorie masterproeven Winnaars Future Proef Award 2024

Robine Verhaeghe (KU Leuven), gedeelde tweede plaats in de categorie masterproeven

Ontwikkeling van milieubenchmarks voor de woonfunctie in België op basis van de planetaire grenzen.

Opleiding: Master Ingenieurswetenschappen - Architectuur, KU Leuven

Robine Verhaeghe​​​​​ ontwikkelde in haar eindproef top-down milieubenchmarks voor residentiële gebouwen in België. Ze liet zich hiervoor inspireren door het donutmodel van Kate Raworth en het concept van planetaire grenzen. Ze onderzocht verdeelsleutels die beleidsmakers en architecten helpen om meer rekening te houden met de draagkracht van de aarde in bouwprojecten en sociale en ethische aspecten.

Inhoud is aan het laden