Back to overview

Tellingen van Krakeend en Wintertaling op de Zeeschelde. (MONEOS 2b)

Unfortunately the abstract isn't available in English yet.

Details

Deze dataset beschrijft het voorkomen en gedrag van krakeend en wintertaling in 3 deelgebieden, elk met eigen oeverlengte, habitatoppervlak en habitattypologie langsheen een saliniteitsgradiënt met wisselende voedselbeschikbaarheid. Boottellingen werden verricht op verschillende getijmomenten. Van elk deelgebied werd een gedetailleerde habitatkaart gemaakt in Arc-view.
Publisher Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Teams

INBO Research theme(s)

  • Protected nature
  • Data & infrastructure
  • Water

Taxonomic List

  • waterfowl (Anseriformes)

Biomedical sciences (EWI categorisation)

  • B003-ecology