Back to overview

Actualisatie van de EU-gebiedsinformatieformulieren van drie vogelrichtlijngebieden

Op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is een Europees Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden aangeduid. In deze gebieden zijn enerzijds alle wilde vogels en hun belangrijkste leefgebieden beschermd en anderzijds zeldzame en bijzondere habitattypen met bijhorende soorten. Er zijn dus zowel vogelrichtlijngebieden als habitatrichtlijngebieden. De ecologische informatie over deze gebieden en hun beschermde soorten en habitats moet ingegeven worden in een Europese databank. In februari 2021 heeft het INBO voor drie vogelrichtlijngebieden (nl. BE2300222, BE2217310 en BE2217310) de gebiedsinformatie in deze EU databank geactualiseerd. Via dit advies worden de geactualiseerde EU-gebiedsinformatieformulieren publiek gemaakt en toegelicht.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{e64b0c75-102a-482d-a2cb-0e19874fad93, title = "Actualisatie van de EU-gebiedsinformatieformulieren van drie vogelrichtlijngebieden", author = "Desiré Paelinckx and Koenraad Devos and Glenn Vermeersch", year = "2021", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }