Back to overview

Advies over de kritische depositiewaarde voor stikstof voor het habitattype 3140 (kranswierwateren) in het Torfbroek en Hellebos

Er heerst twijfel over de correctheid van de gehanteerde kritische depositiewaarde van habitattype 3140 (kranswierwateren) in het natuurreservaat Torfbroek en het nabijgelegen Hellebos. In dit advies gaat het INBO na of de kritische depositiewaarde voor habitattype 3140 in beide gebieden correct is, gegeven het overwegend alkalische milieu in de omgeving.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{19b10532-f35f-4696-b2cb-e704937e3391,
title = "Advies over de kritische depositiewaarde voor stikstof voor het habitattype 3140 (kranswierwateren) in het Torfbroek en Hellebos",
abstract = "Er heerst twijfel over de correctheid van de gehanteerde kritische depositiewaarde van habitattype 3140 (kranswierwateren) in het natuurreservaat Torfbroek en het nabijgelegen Hellebos. In dit advies gaat het INBO na of de kritische depositiewaarde voor habitattype 3140 in beide gebieden correct is, gegeven het overwegend alkalische milieu in de omgeving.",
author = "Jeroen Vanden Borre and An Leyssen and Jo Packet",
year = "2022",
month = dec,
day = "16",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}