Back to overview

Advies over de mogelijkheden voor moerasherstel met basenrijk trilveen met ronde zegge of galigaanmoeras in het Moer (Merksplas, Baarle-Hertog)

De depressie van het Moer (Habitatrichtlijngebied) nabij het Merkske is het brongebied van de Noordermark. Het is een gebied met hoge kweldruk. In het natuurbeheerplan staan maatregelen voor het herstel en inrichten van een nat grasland en moeras. In het kader van de ruilverkaveling Zondereigen werden inrichtingswerken uitgevoerd o.a. om het gebied hydrologisch te isoleren van het omliggende landbouwgebied en het optimaliseren van de diepe kwel waarvan het gebied afhankelijk is. Men heeft echter de laatste jaren een achteruitgang van het habitatwaardig grasland waargenomen en een eutrofiƫring van bepaalde zones in het gebied. Aan het INBO wordt gevraagd of het vooropgestelde graslandherstel met focus op overgangsveen of ontwikkeling van galigaanmoeras nog kansrijk en zinvol is.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{c0c6d179-8828-401f-b7d6-2e31034f8b12,
title = "Advies over de mogelijkheden voor moerasherstel met basenrijk trilveen met ronde zegge of galigaanmoeras in het Moer (Merksplas, Baarle-Hertog)",
abstract = "De depressie van het Moer (Habitatrichtlijngebied) nabij het Merkske is het brongebied van de Noordermark. Het is een gebied met hoge kweldruk. In het natuurbeheerplan staan maatregelen voor het herstel en inrichten van een nat grasland en moeras. In het kader van de ruilverkaveling Zondereigen werden inrichtingswerken uitgevoerd o.a. om het gebied hydrologisch te isoleren van het omliggende landbouwgebied en het optimaliseren van de diepe kwel waarvan het gebied afhankelijk is. Men heeft echter de laatste jaren een achteruitgang van het habitatwaardig grasland waargenomen en een eutrofiƫring van bepaalde zones in het gebied. Aan het INBO wordt gevraagd of het vooropgestelde graslandherstel met focus op overgangsveen of ontwikkeling van galigaanmoeras nog kansrijk en zinvol is.",
author = "Pieter De Becker",
year = "2024",
month = may,
day = "14",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}

Authors

Piet De Becker