Back to overview

Anneleen Rutten

Contact

anneleen.rutten@inbo.be 0472 69 23 19

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Anneleen studeerde biologie met specialisatie in biodiversiteitsbehoud en -beheer aan de Universiteit Antwerpen waar ze afstudeerde in 2014. Hierna startte zij haar doctoraatsonderzoek rond everzwijnen in Vlaanderen aan de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). In haar doctoraat focuste Anneleen op de problematiek en kennishiaten rond landbouwschade en de verspreiding van everzwijnen in Vlaanderen. In 2019 verdedigde Anneleen haar proefschrift en sinds dat jaar maakt zij ook deel uit van de onderzoeksgroep Faunabeheer & Invasieve Soorten aan het (EV)INBO. 

Als junior onderzoekster focust Anneleen op projecten rond de invloed van jachtstrategieën op ree- en everzwijnenbeheer, populatie- en verspreidingsmodellen van grote zoogdieren (o.a. everzwijn en bever) en de maatschappelijke draagkracht voor een co-existentie met everzwijnen in Vlaanderen. Anneleen heeft een ruime kennis opgebouwd in verschillende analysetechnieken, statistiek en modelleren in R (verspreidings- en populatiemodellen) en participatieve processen met stakeholders. 

 


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-4025-5265
Teams Wildlife Management and Invasive Species