Back to overview

Cécile Herr

Contact

cecile.herr@inbo.be 0489 57 43 78

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Bio-ingenieur met een specialisatie in bodemkunde en biogeochemie van half-natuurlijke ecosystemen. Cécile werkt sinds 2010 op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op de relatie tussen abiotiek (hydrologie, bodemchemie) en biodiversiteit:

  • onderzoek naar de ecologische vereisten van Natura 2000 habitattypen en regionaal belangrijke biotopen met het oog op natuurontwikkeling en natuurherstel;
  • inschatten van de impact van de milieudrukken op de Europees beschermde habitattypen en regionaal belangrijke biotopen;
  • ecohydrologische studies die de potenties voor instandhouding of ontwikkeling van doelvegetaties beoordelen in functie van abiotische milieuvariabelen (o.a.  met voorspellingsmodellen voor het voorkomen van vegetatie zoals NICHE Vlaanderen).

Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-2833-6046
Teams Environment and Climate