Back to overview

Jim Casaer

Contact

Jim.Casaer@inbo.be 0478 28 17 01

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


In 1999 startte Jim Casaer als wetenschappelijk attaché aan het toenmalige Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) met als eerste kerntaak de standaardisering en analyse van de wildbeheerstatistieken in Vlaanderen. Tussen 2009 en 2016 was Jim onderzoeksgroepleider van de onderzoeksgroep Faunabeheer.

Na het wegvallen van deze functies binnen het INBO kon Jim zich terug focussen op zijn twee grote interesses binnen faunabeheer. Een daarvan is het combineren van verschillende bronnen en onderzoeksmethoden om de kennisbasis te vergroten voor een wetenschappelijke onderbouwd multifunctioneel grofwildbeheer. Het gaat hierbij dan over afschotgegevens, inzet van drones, GPS-telemetrie, fotovallen, genetica, GIS en het gebruik van populatiemodellen. Ree en everzwijn staan hierbij centraal als focussoorten, maar ook damhert, edelhert en muntjak vormen aandachtspunten. De tweede rode draad wordt gevormd door het raakvlak en de combinatie van ecologische, socio-economische en beslissingswetenschappen om een transparante besluitvorming in complexe faunabeheervraagstukken te ondersteunen en te optimaliseren. In een multifunctioneel landschap, met tal van verschillende belangengroepen, is de opbouw van deze wetenschappelijk kennis een belangrijke bouwsteen om tot een duurzame co-existentie tussen mens en natuur te kunnen komen.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-6788-5876
Teams Wildlife Management and Invasive Species