Back to overview

Kristof Baert

Contact

Kristof.Baert@inbo.be 0473 96 70 75

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Kristof studeerde in 2000 af als dierenarts, kleine huisdieren. Na twee jaar zijn taak als praktijkassistent aan de dienst Bijzondere Huisdieren van de UGent te combineren met de job als praktijkdierenarts kleine huisdieren was het zijn interesse in wild levende dieren die er voor zorgde dat hij de overstap naar het INBO maakte.

Binnen het team Faunabeheer en Invasieve Soorten ontpopte hij zich tot specialist in de rattenbestrijding. Hij verricht er wetenschappelijk onderzoek rond rattenbestrijding en invasieve soorten in het kader van het behoud, de ontwikkeling, het beheer en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en het milieu. Hij beschikt over een (inter)nationaal netwerk van contacten met organisaties op het gebied van rattenonderzoek en heeft uitgebreide ervaring in het leveren van expertise en ondersteuning met betrekking tot rattenbestrijding in het algemeen. Projecten rond resistentie tegen rattenvergif, secundaire vergiftiging, diervriendelijke bestijdingsmethoden, lokaastesten en mechanische bestrijding maken deel uit van zijn werk aan het INBO. Verschillende collega’s binnen het INBO doen beroep op zijn diergeneeskundige expertise, in het bijzonder zijn uitgebreide autopsie-ervaring.

Door zijn rol als proefleider, secretaris van de Ethische Commissie Dierproeven van het INBO en later als laboratorium verantwoordelijk (LA 1400559) deed hij de nodige kennis en ervaring op rond de thematiek van dierenwelzijn.

Hij maakt al jaren deel uit van het bestuur van de Belgian Wildlife Disease Association, een feitelijke vereniging die iedereen met interesse in wildziekten samenbrengt. Hij is medeorganisator van een tweejaarlijks internationaal symposium over wildziekten.

Kristof is (co)auteur van tal van internationale publicaties met de focus op rattenbestrijding en rodent borne diseases (orcid.org/0000-0002-1910-1114). Hij schreef of werkte mee aan verscheidene INBO rapporten en publicaties.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-1910-1114
Teams Wildlife Management and Invasive Species