Back to overview

Lieve Vriens

Contact

lieve.vriens@inbo.be 0476 40 34 55

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Lieve Vriens startte in 1998 op het INBO als onderzoeker bij het project van de Biologische Waarderingskaart. Sinds 2010 is ze coördinator bij het team Natuurrapport & Adviescoördinatie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek te Brussel. Ze combineert de coördinatie van de natuurindicatoren met de opvolging van adviezen en vragen die via info@inbo.be gesteld worden. Ze zorgt er dus enerzijds voor dat bestaande indicatoren tijdig worden bijgewerkt en bekijkt samen met collega’s welke nieuwe indicatoren ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast is ze samen met twee andere adviescoördinatoren verantwoordelijk voor het proces van adviesverlening. Dit wil zeggen: toezien op de timing en de kwaliteit van de adviezen. Zelf geeft ze inhoudelijk advies bij vragen over de Biologische waarderingskaart, bijvoorbeeld in het kader van de verificatiecommissie, of voor het gebiedsgericht beleid in West-Vlaanderen. 


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-8135-3905
Teams Nature Report and Advice Coordination