Back to overview

Lymke Janssens

Contact

lymke.janssens@inbo.be 0479 57 57 95

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Lymke maakt deel uit van het team Communicatie en Planning. Haar taken bestaan vooral uit beleidsvoorbereiding en organisatieplanning.

Ze is binnen het beleidsdomein Omgeving het aanspreekpunt van het INBO voor het schrijven van teksten voor beleidsdocumenten zoals de beleidsnota, de beleids- en begrotingstoelichting of de ambtelijke bijdrage voor het regeerakkoord. Voor de administrateur-generaal adviseert ze over de agendapunten van het Managementcomité Omgeving, het Voorzitterscollege en de Beleidsraad.

Lymke coördineert de projectwerking van het INBO en de instrumenten die hiervoor gebruikt worden. Jaarlijks vat ze de organisatieplanning samen in een ondernemingsplan voor de minister.


Details

Teams Communication and Planning