Back to overview

Niko Boone

Contact

niko.boone@inbo.be 0477 99 38 44

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Niko Boone startte in 1998 als wetenschappelijk attaché op het INBO met als eerste taak ondersteuning bieden bij de uitvoering van het luik natuur van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Op dit ogenblik is hij coördinator bij het team Natuurrapport & Adviescoördinatie. Samen met twee andere adviescoördinatoren is hij verantwoordelijk voor het proces van adviesverlening. Dit wil zeggen: toezien op de timing en de kwaliteit van de adviezen. Daarnaast werkt hij ook mee aan verschillende projecten van het team Faunabeheer en invasieve soorten.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-7334-2819
Teams Nature Report and Advice Coordination