Back to overview

Toon Van Daele

Contact

toon.vandaele@inbo.be 0498 05 68 90

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Toon Van Daele is lid van het team BMK en focused zich op ecologische modellering (soortverspreidingsmodellen, populatiemodellering & analyse van mark-recapture data) en (eco-)hydrologische modellering. Hij biedt ook methodologische ondersteuning bij de opstart van projecten en statistische analyses. Toon is Bio-ingenieur met specialisatie in het waterbeheer en hydrologische modellering. Na enkele projecten m.b.t. verdroging, hydrologie en monitoring inĀ  natuurgebieden werkt hij sinds 2002 bij het INBO. De eerste jaren werkte hij bij het team natuurrapportering mee aan beleidsgerichte rapporten over de toestand van de natuur, de ontwikkeling van natuurindicatoren, toekomstverkenningen en ecosysteemdiensten.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-1362-853X
Teams Biometry, Methodology and Quality Assurance