Voorwaarden

Werkondersteunende maatregelen

Loonpremie en/of begeleidingspremie

Individueel maatwerk bestaat voor werkgevers uit een loonpremie en/of een begeleidingspremie. Met de loonpremie kan de werkgever eventuele bijkomende kosten voor de organisatie omwille van uw arbeidsbeperking compenseren. Met de begeleidingspremie kan de werkgever de kosten voor de begeleiding compenseren. Uw werkgever moet een gekwalificeerde begeleider en een collega-coach aanduiden. Dit kan onder bepaalde voorwaarden één en dezelfde persoon zijn.

Heeft VDAB vastgesteld dat u behoefte heeft aan een loonpremie en een begeleidingspremie? Dan moet uw werkgever beide aanvragen en inzetten voor de ondersteuning van uw tewerkstelling.

Individueel maatwerk bestaat voor zelfstandigen uit een ondersteuningspremie.

Werkondersteunende maatregelen

Uw werkgever ontvangt de werkondersteunende maatregelen en is verantwoordelijk om deze premie(s) goed in te zetten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, die Bekijk samen met uw werkgever hoe de ondersteuning ingezet kan worden en maak hierover afspraken. Bijvoorbeeld:

  • een aangepast uurrooster of takenpakket
  • begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende
  • compensatie van eventuele lagere productiviteit

De experts van de dienst Tewerkstellingsondersteunende maatregelen (opent in nieuw venster)van VDAB geven u tips en advies.

Aanvragen

Uw werkgever kan de premies individueel maatwerk aanvragen vanaf 3 juli 2023. U kan nu al contact opnemen met VDAB(opent in nieuw venster) om uw arbeidsbeperking te erkennen en de behoefte aan werkondersteunende maatregelen aan te vragen. Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan kan uw werkgever nu al de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aanvragen.

Stelde VDAB bij u eerder al een behoefte aan een VOP vast? Dan hoeft u geen bijkomende stappen te zetten. VDAB past uw dossier automatisch aan en brengt u hiervan op de hoogte. Bent u werkzoekend en beschikt u over een SINE-werkkaart van de RVA of het OCMW? Contacteer dan VDAB. Wilt u meer informatie over de overgangsmaatregelen bij de VOP, de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE), de maatwerkafdelingen (MWA)? Lees meer op de pagina Overgangsmaatregelen.

Stelde VDAB bij u eerder al een behoefte aan collectief maatwerk vast? Dan kunt u vanaf 1 juli 2023 een advies individueel maatwerk aanvragen bij VDAB(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen