Gedaan met laden. U bevindt zich op: Functieclassificatie In- en doorstroom

Functieclassificatie

Functieclassificatie is een methode om functies te analyseren en te evalueren. De Vlaamse overheid maakt hiervoor gebruik van een eigen wegingsmethodiek. Ontdek er alles over op deze pagina.

Functiefamilies en wegingsmethodiek

Wegingen gebeuren op basis van een analyse en evaluatie van het takenpakket van een functie. Het resultaat drukt de relatieve zwaarte van een functie uit ten opzichte van andere functies. Door deze functieclassificatie worden functies met een gelijkaardige zwaarte in eenzelfde functieklasse gegroepeerd. Deze ordening van functieklassen wordt binnen de Vlaamse overheid gevisualiseerd aan de hand van een functiematrix, een raster met 15 functiefamilies en de daarbij horende functieklassen.

Aan de slag met de instrumenten

Naast het overzicht van de functiefamilies en de wegingsmethodiek staan er heel wat sjablonen, documenten en voorbeelden ter beschikking. Laat je hierdoor ondersteunen en informeren.

Hulp en inspiratie

Heb je niet genoeg aan de wegingsmethodiek en de instrumenten? Zit je nog met vragen? Raadpleeg dan de veel gestelde vragen of neem een kijkje hoe collega’s uit andere entiteiten het aanpakken.

Juridisch kader

Een personeelslid dat niet akkoord gaat met de functieweging kan in beroep gaan. De beroepsprocedure is verankerd in het VPS. Daarnaast bestaat er een begeleidingscommissie functieclassificatie die thema’s bespreekt die gerelateerd zijn aan functieclassificatie.

Nieuws

Op 21 februari 2019 besliste het Voorzitterscollege(Word bestand opent in nieuw venster) om voortaan de generieke competentieprofielen, gekoppeld aan de sjablonen van functiebeschrijvingen per functieklasse, te volgen. Het toevoegen van functiespecifieke vaktechnische en gedragscompetenties en het toevoegen van resultaatgebieden blijft wel mogelijk. AgO start in de loop van het voorjaar een traject op om na te gaan of de gehanteerde competentieprofielen voldoende toekomstgericht zijn.

Op vraag van de Begeleidingscommissie functieclassificatie ontvingen alle leidend ambtenaren van de DVO en hun HRBP op 13 maart 2019 een mail met meer duiding bij het kader voor de aanpak van functieclassificatie binnen entiteiten van de Vlaamse overheid. Je vindt deze communicatie hier.(Word bestand opent in nieuw venster)