Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arbeidsreglementen opstellen en publiceren Organisatiemanagement

Arbeidsreglementen opstellen en publiceren

Het VPS stelt in artikel I 7, §1 dat elke lijnmanager voor zijn entiteit een arbeidsreglement opmaakt. Een arbeidsreglement moet aan een aantal (wettelijke) voorwaarden voldoen. Op deze pagina vind je het stappenplan om tot een rechtsgeldig arbeidsreglement te komen.

Het model van arbeidsreglement

Om de lijnmanager te faciliteren bij de opmaak van het arbeidsreglement werd een model van arbeidsreglement(Word bestand opent in nieuw venster) onderhandeld met de vakorganisaties in het Sectorcomité XVIII.

Invullen van het model

Er zijn twee zaken waar je op moet letten bij het invullen van het model van arbeidsreglement.

  1. De lijnmanager moet bij de rubrieken die in het vetgedrukt staan, de formuleringen in het model behouden. Als die formulering een invulling vereist die eigen is aan de dienst in kwestie, mag ze aangevuld worden met de concrete regeling die van toepassing is.

Bijvoorbeeld: rubriek 2 (rustdagen): als er nog andere inactiviteitsdagen zijn bij de dienst in kwestie, kan het vierde streepje worden aangevuld met de specifieke inactiviteitsdagen bij de dienst, die niet onder de vorige streepjes vallen.

  1. De lijnmanager heeft bij de rubrieken die in het gewoon lettertype zijn opgenomen managementvrijheid. Bijgevolg kan de lijnmanager afwijken van het tekstvoorbeeld uit het model. De tekst die wordt opgenomen moet wel in overeenstemming zijn met andere documenten die van kracht zijn, bijvoorbeeld het contract met het ziektecontroleorgaan

De vakbondsprocedure

Eens het arbeidsreglement door de lijnmanager is opgesteld, moet de vakbondsprocedure worden nageleefd, zoals voorgeschreven in de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. Deze procedure verschilt naargelang de regeling die de lijnmanager in het arbeidsreglement wenst op te nemen onderhandelingsmaterie, overlegmaterie of geen van beiden is. Een overzicht van de verdeling van de onderwerpen in de drie materies vind je terug in punt 1.3 van het model van het arbeidsreglement. In punt 1.2 van het model vind je een schematische weergave van onderstaande procedures.

Publicatie van het arbeidsreglement

De laatste stap in het proces is de bekendmaking van het arbeidsreglement. Het arbeidsreglement wordt gedeeld volgens de procedure van de bekendmakingsverplichting. Bovendien wordt het arbeidsreglement ook gepubliceerd in Wegwijs.