Gedaan met laden. U bevindt zich op: N & N-1 functies (top- en middenkader) Personeelsregelgeving

N & N-1 functies (top- en middenkader)

De hoogste leidinggevende functies binnen de Vlaamse overheid zijn de top- en middenkaderfuncties (N en N-1) en de hoofden van het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden. Dit zijn functies van N- of N-1 niveau die een specifiek loopbaantraject doorlopen. 

Kaderfuncties

N-functies en algemeen directeurs (topkader)

N-besluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005(opent in nieuw venster) betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.07.2005(PDF bestand opent in nieuw venster))
gewijzigd bij

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 02.12.2005(PDF bestand opent in nieuw venster))
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 31.07.2007(PDF bestand opent in nieuw venster))

opgeheven door art. V 57 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid voor de entiteiten, raden en instellingen die ressorteren onder het besluit van 13 januari 2006 (zie art. I 2, 1°);
dit besluit wordt niet opgeheven voor VVM-De Lijn.

Modeldocumenten N-functies en algemeen directeurs (topkader)

Modeldocumenten N-1-functies (middenkader)