Gedaan met laden. U bevindt zich op: Loon topkader Informatie voor topkader

Loon topkader

Wil je weten waaruit jouw loon bestaat, wat de mandaattoelage omvat en hoe het mobiliteitskrediet werkt? Deze webpagina bundelt alle informatie over het loon van het topkader binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

 • Je bent titularis van een management- of projectleidersfunctie van N-niveau.
 • Je bent titularis van een functie van algemeen directeur.

Basispakket

Voor de management- of projectleidersfunctie van N-niveau geniet je een verloning in de salarisschaal A311. Bruto, op jaarbasis en niet-geïndexeerd, komt dat neer op minimaal 51.330 euro en maximaal 66.030 euro. De huidige index kun je hier raadplegen(opent in nieuw venster).

Voor de functie van algemeen directeur geniet je een verloning in de salarisschaal A288. Bruto, op jaarbasis en niet-geïndexeerd, komt dat neer op minimaal 48.430 euro en maximaal 63.330 euro. De huidige index kun je hier raadplegen(opent in nieuw venster).

Net als alle andere personeelsleden bij de Vlaamse overheid ontvang je als lid van het topkader:

Aanvullend pakket

Naast het basisloonpakket krijg je als lid van het topkader een aantal specifieke toelagen:

 • Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van deze toelage hangt af van de functie en wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris.

  Functie

  Toelage op jaarbasis
  (brutobedrag, niet geïndexeerd)

  Managementfunctie van N-niveau (secretaris-generaal, administrateur-generaal of gedelegeerd bestuurder) of projectleidersfunctie van N-niveau

  klasse D: 19.840 euro

  klasse C: 13.420 euro

  klasse B: 8.780 euro

  klasse A: 6.280 euro

  Raadpleeg de indeling van elke klasse hier.(Excel bestand opent in nieuw venster)

  Algemeen directeur

  720 euro

  Let wel:

  • Om de actuele waarde te kennen, moet je bovenstaande bedragen vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer(opent in nieuw venster).
  • Heb je een management- of projectleidersfunctie van N-niveau en neem je bijkomend de leiding op van een andere ‘N-entiteit’ of ‘N-project’? Dan krijg je ook de mandaattoelage van dat departement, agentschap of project zover de vervanging 3 maanden of langer duurt.

  Duur

  • Je behoudt de toelage gedurende de looptijd van je mandaat. De toelage wordt stopgezet vanaf de 1ste dag afwezigheid als je afwezigheid meer dan 35 werkdagen duurt (bijvoorbeeld ziekte, jaarlijkse vakantie, …).

  Hoe aanvragen?

  • Je ontvangt deze toelage automatisch zodra je mandaat start.
 • Voorwaarde

  De managementtoelage wordt toegekend door de Vlaamse Regering als uit de functioneringsevaluatie blijkt dat je uitstekend hebt gepresteerd ten opzichte van de verwachtingen die in de planning werden geformuleerd.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van deze toelage wordt vastgelegd door de Vlaamse Regering en wordt voor 1 augustus van het jaar dat volgt op het evaluatiejaar uitbetaald, samen met je salaris.

  De toelage bedraagt maximaal 20% van je bruto jaarsalaris, met de mandaattoelage

  Hoe aanvragen?

  Je kan deze toelage niet aanvragen. De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks of er managementtoelagen worden toegekend en hoe hoog de toelage is.

 • Voorwaarde

  • Je krijgt een mobiliteitskrediet voor persoonlijke verplaatsingen, zoals woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen en/of privé verplaatsingen.
  • Het mobiliteitskrediet is niet van toepassing op de functie van algemeen directeur.

  Berekening en uitbetaling

  • Het mobiliteitskrediet bedraagt 14.400 euro per jaar en kan je besteden aan 1 of meerdere mobiliteitskeuzes (zie onder).
  • Maak je gebruik van een elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig (klasse 1)? Dan wordt het bedrag verhoogd tot 21.600 euro.
  • Op het einde van elk kalenderjaar wordt een afrekening gemaakt op basis van de aan te rekenen kosten die je aanvraagt.

  Goed om te weten:

  • Het saldo wordt teruggevorderd als je het mobiliteitsbudget hebt overschreden.
  • Niet-opgebruikt krediet wordt niet uitbetaald.

  Hoe aanvragen?

  Mobiliteitsbudget aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Bezorg het formulier en overzicht aan het DCPA. Je bezorgt jaarlijks het ingevuld ‘formulier voor aan te rekenen kosten mobiliteitsbudget(Word bestand opent in nieuw venster)’ en het bijhorende ‘bestedingsoverzicht mobiliteitsbudget(Excel bestand opent in nieuw venster)’ aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg de documenten toe als bijlage van je vraag. Raadpleeg de ‘tabel rsz-fiscaliteit(PDF bestand opent in nieuw venster)’ en het afsprakenkader mobiliteitsbudget(PDF bestand opent in nieuw venster) voor meer informatie.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het formulier per post naar het DCPA.

  Let wel: volgende keuzes moet je niet doorgeven:

  • je woon-werktraject via derdebetalersregeling: het DCPA neemt dit rechtstreeks met de vervoersmaatschappij op
  • je firmawagen: het DCPA ontvangt deze informatie automatisch
  • je bestedingen zonder impact voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de fiscus: dit voer je in via OraFin of jullie eigen boekhoudpakket op de betrokken kostensoort mobiliteitsbudget (bijvoorbeeld kilometervergoeding, …)