Gedaan met laden. U bevindt zich op: Basisopleiding informatiebeheer: informatie aan het werk Agenda van informatiemanagement

Basisopleiding informatiebeheer: informatie aan het werk

Opleiding
Datum
17 september 2024 t.e.m. 19 september 2024
Tijdstip
09:00
Locatie

Marie-Elisabeth Belpairegebouw - zaal 05.N.04.
Simon Bolivarlaan 17, Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Inschrijven tot en met
6 september 2024

Doel en inhoud

Een introductiepakket van twee lesdagen voor beginnende informatiebeheerders. De accenten liggen op basisbegrippen (serie - dossier - stuk), het overtuigen van het management van meerwaarde informatiebeheer, de link met processen, beheersregels, digitaal werken en impact uitoefenen bij creatie, de belangrijkste bepalingen uit het Bestuursdecreet voor het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten, … De insteek is hier en daar theoretisch, maar overwegend praktisch.

Doelgroep

Informatiebeheerders Vlaamse overheid en informatiebeheerders lokale overheden (de focus ligt daarbij op gemeentebesturen en OCMW’s):

  • “Deskundigen voor het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten zoals aangeduid in het Bestuursdecreet” die starten in hun functie of die net gestart zijn;
  • Organisaties die nog geen informatiebeheerder hebben aangeduid maar er op korte termijn willen werk van maken (bv. een collega van procesmanagement die recent het opmaken van een informatiebeheersplan als taak heeft gekregen);
  • Informatiebeheerders die vanuit een ‘train-the-trainer’-perspectief deelnemen, met als doel om vervolgens de kennis door te geven aan het netwerk van informatiebeheerders binnen hun eigen organisatie.

Dit is geen opleiding voor decentrale informatiebeheerders per afdeling/team/….

Data

dinsdag 17-9-2024 (DAG 1) en donderdag 19-9-2024 (DAG 2) - Brussel

Belangrijk

Inschrijven kan enkel voor de volledige opleiding. Inschrijven voor één dag is niet mogelijk. Het combineren van inschrijvingen op verschillende locaties is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden

Deze opleiding gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen. Ben je ingeschreven en toch verhinderd om deel te nemen? Meld je dan aub af via informatiemanagement@vlaanderen.be of weiger het vergaderverzoek dat je via Outlook ontvangen hebt.

Inschrijven

Bezig met laden...

Het Facilitair Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de disclaimer of kun je opvragen via het e-mailadres dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Het Facilitair Bedrijf via het mailadres dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Locatie en bereikbaarheid

Adres

Marie-Elisabeth Belpairegebouw - zaal 05.N.04.

Simon Bolivarlaan 17

1000 Brussel

Routeplanneropent in nieuw venster
Evenement georganiseerd door Het Facilitair Bedrijf
ICT en informatiebeheer