Voor wie

Dit raamcontract staat open voor o.a. overheidsinstanties van de Vlaamse overheid, lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Parlement en zijn diensten, Vlaamse Openbare Instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie (zoals vastgelegd in art. I.3., 4° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018), provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen.

Opgelet: toegang tot deze pagina in de raamcontractencatalogus is beperkt tot die entiteiten die kunnen afnemen van het raamcontract. Je moet hiervoor ingelogd zijn (rechts bovenaan de pagina).

Na inloggen in de catalogus zie je de fiches van de contracten waarvan je kan afnemen. Om te kunnen inloggen moet je beschikken over de juiste rechten in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Hiervoor kan je terecht bij je lokale beheerder.

Aanbod

Profielen

In het raamcontract zijn met de leverancier profielcategorieën afgesproken. Per categorie is het mogelijk om binnen het raamcontract verschillende profielen in te huren.

Een overzicht van de profielen vind je in het document “Bestelinfo” met de procedure, prijzen, profielbeschrijvingen in onze raamcontractencatalogus.

Voorbeelden van mogelijke projecten

  • Algemene consultancy archief- en informatiebeheer

  • Definiëren van een serie en bijhorende selectieregels

  • Uitschrijven substitutieprocedure

  • Inventarisatie

  • Reinigen, (her)verpakken en beschrijven

  • Voorbereiding op vernietiging

Aanvragen en bestellen

Indien je van deze raamovereenkomst wenst af te nemen, kan je rechtstreeks contact opnemen met de leverancier zoals beschreven in de raamcontractencatalogus. Als je klant bent van het dienstencentrum volstaat een melding in Facilipunt.