Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bepalen welke informatie je bewaart en vernietigt Selecteren en vernietigen

Bepalen welke informatie je bewaart en vernietigt

Een selectieregel bepaalt hoe lang je bestuursdocumenten moet bewaren en wat je nadien moet doen. Een selectielijst is een verzameling van een aantal selectieregels. 

Wat is een selectieregel? 

Voor elke categorie van bestuursdocumenten (ook wel bekend als ‘serie’) moet volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018(opent in nieuw venster) een selectieregel opgesteld worden.

Elke selectieregel bevat minimaal volgende gegevens:  

  • betekenisvolle naam en omschrijving; 

  • een gemotiveerde administratieve en/of wettelijke bewaartermijn; 

  • een gemotiveerde bestemming, namelijk bewaren of vernietigen of het bewaren van een (bij voorkeur mathematische) steekproef.

Op basis van een goedgekeurde selectieregel kan een overheidsinstantie bestuursdocumenten gewettigd vernietigen. Bekijk de verschillende scenario’s over vernietiging.

Je kan een selectieregel echter pas toepassen nadat hij bekendgemaakt is in het Serieregister (= centraal register). Een selectieregel wordt hierin gepubliceerd nadat hij is goedgekeurd door de bevoegde selectiecommissie. Zolang niet alle selectieregels opgenomen zijn in het Serieregister zijn er enkele overgangsmaatregelen.

Wat is een selectielijst?

Een selectielijst is in feite een verzameling van een aantal selectieregels die voor een bepaald toepassingsgebied gelden. Het begrip ‘selectielijst’ werd gebruikt in het Archiefdecreet van 10 juli 2010. De term komt niet meer voor in het Bestuursdecreet.

Overgangsregeling

Alle bestaande selectielijsten worden voor 1 januari 2024 herwerkt naar selectieregels en worden onmiddellijk opgenomen in het Serieregister. Raadpleeg de scenario’s voor vernietiging voor concretere informatie over de overgangsregeling.

Selectieregels voor de Vlaamse overheid

Het merendeel van de selectieregels van de Vlaamse overheid is opgenomen in het Serieregister.

Selectielijst voor gemeenten

De selectielijsten voor gemeenten werd opgesteld door de subwerkgroep selectie gemeenten van de VVBAD. Meer hierover lees je op de webpagina van de selectiecommissie Gemeenten.

Selectielijst voor OCMW's

De selectielijst voor OCMW’s werd opgesteld door de subwerkgroep selectie OCMW’s van de VVBAD en op 8 oktober 2015 goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief.

Selectielijst voor polders en wateringen

In januari 2008 werd binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief (LOA) van de VVBAD een subwerkgroep selectie Polders & Wateringen(opent in nieuw venster) opgericht die zich specifiek zou inlaten met het opmaken van een selectielijst voor dit toepassingsgebied. In juli 2008 werd het eerste resultaat voorgelegd aan het Algemeen Rijksarchief.

In mei 2009 formuleerde het Algemeen Rijksarchief een aantal opmerkingen bij de lijst. De herwerkte versie werd door de Algemeen Rijksarchivaris goedgekeurd op 16 juli 2009. Een tweede versie van de herwerkte lijst werd vervolgens goedgekeurd op 9 juni 2010.

Selectielijst voor kerkfabrieken

Deze selectielijst werd opgesteld door het Algemeen Rijksarchief.