Gedaan met laden. U bevindt zich op: Selectie- en waarderingsbeleid Vlaamse overheid Selecteren en vernietigen

Selectie- en waarderingsbeleid Vlaamse overheid

Niet alle informatie moet bewaard worden. Als een overheidsinstantie delen van haar bestuursdocumenten wil vernietigen, moet ze dit op een goed beargumenteerde wijze doen.

Om te bepalen of je bestuursdocumenten moet bewaren dan wel vernietigen, moet hun belang op lange termijn ingeschat worden. Dit noemt men de selectie en waardering van bestuursdocumenten.
Dit gebeurt aan de hand van volgende criteria:

  • De waarde voor het algemeen belang;
  • De waarde voor wetenschappelijk of historisch onderzoek;
  • Het belang van de bestuursdocumenten voor statistische doeleinden.

Selectie en waardering houdt zowel rekening met de verantwoordingsplicht van overheidsinstanties als met de cultureel-maatschappelijke waarde. Enerzijds zorgt het voor de bewaring van die bestuursdocumenten die toelaten om het overheidshandelen in een bepaalde periode te reconstrueren ten aanzien van informatie- en bewijszoekende burgers. Anderzijds houdt men ook rekening met het belang voor huidig en toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Naar een modern selectie- en waarderingsbeleid

De selectiecommissie Vlaamse overheid heeft een kader uitgewerkt voor haar selectie- en waarderingsbeleid. Dit bestaat uit een matrix en een verduidelijkende tekst. De matrix is een hulpmiddel bij het bepalen van de bestemming van series.

Informatiebeheerders kunnen dit instrument ook zelf gebruiken om hun afwegingen over bestemmingen te objectiveren.