Gedaan met laden. U bevindt zich op: Selectiecommissie Provincies Selectiecommissies

Selectiecommissie Provincies

Voor wie is de selectiecommissie Provincies bevoegd?

De selectiecommissie Provincies is bevoegd voor:

  • de provincies
  • de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie.

Wat doet de selectiecommissie Provincies?

Opmaken van sjabloonseries (generieke selectieregels)

De selectiecommissie kan zelf sjabloonseries opmaken (in het voormalige Archiefdecreet gekend onder het begrip ‘selectielijsten’) die als basis dienen voor de selectieregels die overheidsinstanties moeten opmaken. In eerste instantie focust de selectiecommissie zich op generieke thema’s.

De selectiecommissie publiceert de sjabloonseries in het Serieregister(opent in nieuw venster) (= het centrale register).

Sjabloonseries leggen de minimale bewaartermijnen en bestemmingen vast die de individuele overheidsinstanties moeten respecteren. Afwijkingen naar ‘boven’ (langere bewaartermijnen of de bestemming bewaren i.p.v. vernietigen) kan wel.

Goedkeuren van ingediende series (specifieke selectieregels)

Wanneer je niet kan vertrekken van sjabloonseries bij het opmaken van series voor jouw organisatie, dien je een eigen serie in. Alle benodigde informatie en opleiding zijn voorzien in het aansluitingstraject van het Serieregister(opent in nieuw venster).

De selectiecommissie beoordeelt enkel de bewaartermijn en bestemming van de serie. Over de overige inhoud van een serie (bv. openbaarheid, hergebruik) kan de selectiecommissie een advies uitbrengen, maar dit is niet bindend. De adviezen over bewaartermijn en bestemmingen zijn dit wel.

De door de selectiecommissie goedgekeurde selectieregels van overheidsinstanties worden gepubliceerd in het Serieregister(opent in nieuw venster) (= het centrale register).

De selectiecommissie streeft ernaar om ingediende series binnen de 30 dagen te behandelen. Als de selectiecommissie de ingediende serie afkeurt, wordt steeds een uitgebreide motivering voorzien. Heb je toch nog vragen hierbij contacteer de selectiecommissie dan per mail. Verwijs hierbij wel duidelijk naar de serie waarover je vragen hebt.

Wie zijn de leden?

De huidige selectiecommissie Provincies bestaat uit de volgende leden

  • Isabelle Verheire (voorzitter)
  • Bart Willems
  • Sofie Roebben
  • Bart De Keyser
  • Annelies Somers
  • Pieter Verhulst
  • Annelies Hanegreefs

Het secretariaat van de selectiecommissie wordt opgenomen door het agentschap Facilitair Bedrijf en door de Provincie West-Vlaanderen.