Bij de vervanging van de installaties en de isolatie gelden bepaalde normen, de 'EPB-eisen'. Aan welke EPB-eisen u bij een ingrijpende energetische renovatie moet voldoen, hangt af van de datum van de bouwaanvraag en de bestemming van het gebouw. Op energiesparen.be vindt u meer details over Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) (opent in nieuw venster).

Stookolieketels?

In het Regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering zijn maatregelen aangekondigd om het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming te verminderen. Onder meer zouden vanaf 2021 stookolieketels niet meer toelaten worden bij bij ingrijpende energetische renovaties en nieuwbouw.

Veelgestelde vragen