Bij de vervanging van de installaties en de isolatie gelden bepaalde normen, de 'EPB-eisen'. Aan welke EPB-eisen u bij een ingrijpende energetische renovatie moet voldoen, hangt af van de datum van de bouwaanvraag en de bestemming van het gebouw. Op energiesparen.be vindt u meer details over Ingrijpende Energetische Renovatie (IER).

Stookolieketels?

In het Interfederale Energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. De Vlaamse overheid wil echter sneller gaan en zal daarom (via de EPB-regelgeving) vanaf 2021 stookolieketels niet meer toelaten bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties. Dit is een van de aangekondigde maatregelen die het gebruik van fossiele brandstoffen voor woningverwarming moeten verminderen.

  • Laatst gewijzigd op 17 september 2019