Men kan pas spreken over een 'ingrijpende energetische renovatie' als het om een dossier gaat waarbij de medewerking van een architect noodzakelijk is, en met een bouwaanvraag (of stedenbouwkundige melding). Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient (waarvoor de medewerking van een architect vereist is), komt u niet in aanmerking voor financiële voordelen.

Bij de vervanging van de installaties en de isolatie gelden bepaalde normen, de 'EPB-eisen'. Aan welke EPB-eisen u bij een ingrijpende energetische renovatie moet voldoen, hangt af van de datum van de bouwaanvraag en de bestemming van het gebouw. Op energiesparen.be vindt u meer details over Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) ((opent in nieuw venster)).

Veelgestelde vragen