De Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen met een parlementaire vraag meer informatie inwinnen over het beleid dat de Vlaamse ministers voeren. Zo kunnen de parlementsleden de Vlaamse Regering controleren. Als personeelslid van de administratie kan je van de minister de vraag krijgen om een antwoord voor te bereiden.

Een parlementaire vraag beantwoorden

De bevoegde minister kan aan de administratie vragen om een ontwerp van antwoord te formuleren op een mondelinge vraag of op een schriftelijke vraag. Dat zijn twee soorten parlementaire vragen.

Een mondelinge vraag is ofwel een vraag om uitleg ofwel een actuele vraag. Een vraag om uitleg wordt door de minister mondeling beantwoord in de parlementaire commissie, een actuele vraag wordt mondeling beantwoord in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Het antwoord op een schriftelijke vraag wordt alleen naar de vraagsteller gestuurd, en na 15 dagen gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement.

Zowel bij mondelinge als bij schriftelijke vragen, stuurt het kabinet de vraag via e-mail naar de betrokken leidend ambtenaar of naar het e-mailadres van de bevoegde administratie. Het kabinet geeft aan wat de uiterste deadline voor de administratie is. De administratie stelt een ontwerp van antwoord op en bezorgt het via e-mail aan het kabinet, indien nodig na akkoord van de leidend ambtenaar of van een medewerker die daartoe gedelegeerd is.

Voor schriftelijke vragen gelden deze richtlijnen:

Schriftelijke vragen aan meerdere ministers: gecoördineerd antwoord

Als een schriftelijke vraag aan meerdere ministers is gesteld, kunnen de betrokken ministers overeenkomen dat een van hen een antwoord zal indienen, ook namens de collega-ministers. Het wordt dan een gecoördineerd antwoord. De andere ministers beperken zich dan tot een verwijzend antwoord. Die beslissing nemen de betrokken kabinetten onderling.

Als meer dan twee ministers betrokken zijn, agendeert het kabinet van de coördinerende minister over die schriftelijke vraag een mededeling aan de Vlaamse Regering op de volgende ministerraad. De coördinerende minister informeert zo snel mogelijk per e-mail het kabinet van de minister-president en de secretarie van de Vlaamse Regering.

Meer informatie

Naast vragen om uitleg of schriftelijke vragen, bestaan er nog andere soorten parlementaire vragen. Een volledig overzicht van de verschillende soorten parlementaire vragen(opent in nieuw venster) vind je op de website van het Vlaams Parlement.

De regels voor het beantwoorden van schriftelijke vragen komen uit de omzendbrief VR 2019/11(opent in nieuw venster) (rubriek 6.4).