Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mededeling aan de Vlaamse Regering Een dossier op de Vlaamse ministerraad brengen

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Een mededeling wordt niet voorgelegd ter beslissing, maar enkel ter kennisgeving.

In sommige gevallen is een mededeling aan de Vlaamse Regering verplicht, bijvoorbeeld bij:

  • sommige omzendbrieven
  • beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen
  • groenboeken en conceptnota’s
  • uitleg aan het Vlaams Parlement naar aanleiding van de behandeling van een verzoekschrift
  • rapporten en jaarverslagen die verplicht aan het Vlaams Parlement moeten worden bezorgd
  • goedgekeurde, maar nog niet gepubliceerde besluiten waarin fouten werden gevonden: na technisch nazicht wordt de verbeterde tekst als mededeling ter goedkeuring voorgelegd aan de regering.

Daarnaast kan elke minister ervoor kiezen om een mededeling te doen aan de Vlaamse Regering over een aangelegenheid waarover de minister zelf beslissingsbevoegdheid heeft. De minister zal daarvoor kiezen als het maatschappelijke, financiële of politieke belang vrij groot is. Zo is de volledige Vlaamse Regering van de beslissing op de hoogte.