Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verslag en notificaties Vlaamse ministerraad Een dossier op de Vlaamse ministerraad brengen

Verslag en notificaties Vlaamse ministerraad

Elke beslissing van de Vlaamse Regering wordt genoteerd in een verslag. In dat verslag staat ook van welke mededelingen de ministerraad akte genomen heeft.

Elke beslissing krijgt bovendien een notificatie. Met die notificatie krijgen de betrokken departementen en agentschappen de opdracht om de beslissing uit te voeren.

Het secretariaat van de Vlaamse Regering bereidt het verslag en de notificaties voor op basis van het voorstel van beslissing in de nota. De secretaris van de regering stelt het verslag en de notificaties op en ondertekent ze.

Daarna worden het verslag en de notificaties binnen de 24 uur bezorgd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof, de kabinetten, de adviesraden, de Inspectie van Financiƫn en de centrale contactpersonen van de departementen en agentschappen.

De centrale contactpersonen van elk departement en agentschap verspreiden het verslag en de notificaties in hun organisatie. Wil jij het verslag en de notificaties ook ontvangen? Neem dan contact op met de contactpersoon van jouw departement of agentschap.