Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bruggelingen geven zelf vorm aan toekomst Goede voorbeelden

Bruggelingen geven zelf vorm aan toekomst

Periode van het project: 2014 - nu

Sinds 2014 kunnen Bruggelingen met een idee om de stad te verbeteren terecht op het platform ‘De toekomst van Brugge’. De stad helpt om die initiatieven verder uit te werken tot concrete plannen.

Hoe werkt het?

Iedere inwoner, ondernemer of organisatie kan een idee delen voor tal van domeinen: mobiliteit, klimaat, jeugd, wonen, ruimtelijke ordening, … Elk idee verschijnt op de website; intussen zijn dat er bijna 400. De voorstellen zijn erg breed: van een fietsbib waar ouders kinderfietsjes kunnen ontlenen over kerken openstellen voor kunstprojecten tot buddy’s die vereenzaming bij ouderen tegengaan.

Een participatiecoördinator en communicatiemedewerker begeleiden dit proces van idee tot concreet voorstel of project. Hierbij worden de initiatiefnemers geholpen bij het verfijnen van ideeën en het leggen van contacten met andere mensen, organisaties en de stadsdiensten. De website verzamelt alle input en houdt inwoners op de hoogte van alle participatiemogelijkheden en toekomstprojecten van de stad en betrokken partners.

Toekomstateliers

Aanvullend op het onlineplatform organiseerde Brugge ‘Toekomstateliers’. Daarbij brengt de stad initiatiefnemers en experts bij elkaar om samen de ideeën verder uit te werken. Uit die ateliers ontstonden elf projectgroepen met burgers, die voortaan toekomstideeën omzetten in concrete plannen. Er wordt bovendien ingespeeld op prioritaire doelstellingen en projecten van de stad. Zo werden tijdens “het jaar van de ruimte” enkele toekomstplekken door de burger gekozen en de verdere uitwerking en inrichting ondersteund. Daarnaast adviseren en faciliteren ze inspraak en participatie bij projecten van andere stadsdiensten, in het bijzonder bij grote stads(vernieuwings)projecten.

Financiering

‘De toekomst van Brugge’ heeft - behalve een klein werkingsbudget - geen eigen budget om ideeën uit te werken. Financiering moet worden gezocht bij de bevoegde stadsdiensten. Lanceert iemand een innovatief idee rond jongerenwerking, dan vraagt de projectgroep middelen aan bij de dienst Jeugd of er wordt een dossier voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen om extra middelen en een coördinerende dienst aan te wijzen.