Gedaan met laden. U bevindt zich op: Budget Games: Kortrijk Goede voorbeelden

Budget Games: Kortrijk

Periode van het project: 2013 - nu

Sinds 2013 bepalen de inwoners van Kortrijk mee de prioriteiten van het stedelijke budget. Dat doen ze met een Budget Game, een spel waarin de spelers aan de slag gaan met een lijst acties en een fictief budget. Onderhandelen is de boodschap. De deelnemende burgers leggen het resultaat van de onderhandeling voor aan het stadsbestuur.

Met het spelletje Budget Games kunnen inwoners van Kortrijk al sinds 2013 aangeven hoe ze het stadsbudget voor hun wijk of buurt graag besteden. Het spel komt overgewaaid uit de VS, waar het in 2011 voor het eerst werd getest in het Californische San José. Budget games vormen een onderdeel van een breed participatieproject ‘Kortrijk spreekt’.

Doel van het spel

Tijdens de Budget Games gaan inwoners met elkaar in dialoog. Ze moeten discussiëren en samenwerken om tot een compromis te komen over hoe ze het beschikbare budget willen besteden. Het kan gaan om investeringen, besparingen of inkomsten voor beleidsdomeinen zoals jeugd, sport, zorg en mobiliteit.

De spelregels

De discussie vindt plaats in meerdere kleine groepjes van maximaal twaalf personen. De organisatoren zorgen ervoor dat de verdeling van die groepjes zo divers mogelijk is.

Hoewel de stad initiatiefnemer is, neemt ze zelf niet deel aan het spel. Ze zorgt wel voor spelbegeleiders die alles in goede banen leiden en voor experts die inhoudelijke vragen van bewoners beantwoorden. Er is ook een politicus aanwezig die het spel inleidt en het belang ervan voor de stad onderstreept.

De stad stelt op voorhand de lijsten op met mogelijke investeringen, besparingen en inkomsten. Als je daar zin in hebt, kun je als bewoner daar al aan meewerken. De voorbereiding neemt dan wat meer tijd in beslag, maar het heeft als voordeel dat deelnemers de topics al op voorhand kennen. Zo verloopt het spel vlotter.

Resultaten

Het eindresultaat van de Budget Games is een duidelijke aanbeveling van de bewoners. De uiteindelijke beslissing ligt bij lokale politici, maar zij krijgen wel een duidelijk beeld van wat er leeft in de stad.

Burgerparticipatie is pas geslaagd als de stad rekening houdt met de voorstellen. Daarom informeert Kortrijk zijn inwoners elke maand over de follow-up van de Budget Games. Ervaring leert intussen dat voorstellen van bewoners effectievere en goedkopere oplossingen opleveren voor stedelijke uitdagingen.

Een mooi neveneffect van de Budget Games is dat het burgers aanzet om zelf initiatieven op te starten, los van de overheid.