Heel wat intranetten zijn alleen toegankelijk voor de collega’s van die entiteit.