Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vernieuwd personeelsbeleid in werking vanaf 1 juni 2024 Nieuwsberichten

Vernieuwd personeelsbeleid in werking vanaf 1 juni 2024

Nieuwsbericht
29 maart 2024

Vandaag, vrijdag 29 maart 2024, keurde de Vlaamse Regering de ontwerpbesluiten voor de aanpassing van het personeelsbeleid definitief goed. Dat betekent dat het vernieuwde personeelsbeleid van de Vlaamse overheid vanaf 1 juni 2024 in werking treedt.

Wat betekent dit voor jou?

Tot 1 juni 2024 verandert er niets voor jou. De komende maanden informeert het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) jou als personeelslid over het vernieuwde personeelsbeleid en wat er precies verandert.

AgO organiseert daarom een webinar op 5 verschillende momenten. Je bent van harte welkom op 1 van de webinars op:

 • Donderdag 23 mei 2024 om 14 uur

 • Vrijdag 24 mei 2024 om 9.30 uur

 • Dinsdag 28 mei 2024 om 14 uur

 • Donderdag 30 mei 2024 om 9.30 uur en om 14 uur

Alle praktische informatie over de webinars vind je binnenkort op Vlaanderen Intern.

Je vindt ook de meest actuele informatie op de webpagina ‘Verder naar een modern personeelsbeleid voor de Vlaamse overheid’.

Wat houdt het vernieuwde personeelsbeleid in?

De contractuele tewerkstelling wordt de norm in het vernieuwde personeelsbeleid. De Vlaamse overheid wil daarbij de regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag voor de contractuele personeelsleden verbeteren. Zo evolueert de Vlaamse overheid naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

 • Stap 1

  Rechtspositie

  • Werk je vandaag al voor de Vlaamse overheid en ga je binnen de Vlaamse overheid een andere uitdaging aan? Dan behoud je je tewerkstellingsvorm. Wie statutair is, blijft dus statutair. Ben je vandaag contractueel en krijg je na 1 juni 2024 een gezagsfunctie? Dan word je statutair.

  • Wie nieuw in dienst komt, gaat als contractueel personeelslid aan de slag. Gezagsfuncties zijn daarop een uitzondering.

  Goed om weten: de Vlaamse overheid wil duurzame loopbanen en mobiliteitsmogelijkheden maximaal ondersteunen. Beland je in een situatie van onvrijwillige mobiliteit? Dan kun je een beroep doen op begeleide heroriëntering.

 • Stap 2

  Loopbaan- en verloningsbeleid

  • Het nieuwe salarissysteem wordt de standaard voor toekomstige personeelsleden. Als huidig personeelslid kun je er wel voor kiezen om over te stappen. Dat zal 3 keer per jaar kunnen, het eerste overstapmoment is gepland op 1 januari 2025.

  • In het nieuwe salarissysteem blijft het PLOEG-gesprek bestaan, maar er kan een nieuwe fase volgen na de jaarlijkse PLOEG-cyclus. In de nieuwe fase neemt het directieteam een beslissing over je jaarlijkse loonevolutie.

 • Stap 3

  Ziekteregeling en re-integratie

  • De ziekteregeling voor contractuele medewerkers verbetert. Ben je vandaag statutair medewerker, dan behoud je de huidige ziekteregeling.

  • De Vlaamse overheid zet in eerste instantie verder in op een preventief welzijnsbeleid en werkbaar werk. Daarnaast investeert de Vlaamse overheid verder in een goed beleid en begeleiding voor personeelsleden die naar het werk terugkeren na langdurige ziekte. Je vindt meer informatie op de webpagina ‘Re-integratie’.

 • Stap 4

  Uitstroom

  • Functioneer je niet meer goed in je huidige functie en overweegt je werkgever ontslag? Dan heb je als contractueel personeelslid recht op een remediëring. Je krijgt dus de mogelijkheid om je functioneren, je gedrag en/of je competenties bij te stellen. Dit kan ook bij een andere entiteit van de Vlaamse overheid zijn. Grijp je die kans niet, dan kan je werkgever overgaan tot ontslag.

  • Als contractueel personeelslid ben je in het vernieuwde personeelsbeleid beter beschermd tegen niet onderbouwd ontslag.

  • Je hebt sneller recht op outplacementbegeleiding. Nu moet je minimaal 9 jaar ononderbroken in dienst zijn om recht te hebben op outplacementbegeleiding. In het nieuwe personeelsbeleid krijg je na minimaal 4 jaar ononderbroken in dienst te zijn begeleiding tijdens je zoektocht naar een nieuwe werkgever.

 • Stap 5

  Pensioen

  • Heb je de pensioenleeftijd bereikt, maar wil je graag langer blijven werken? Zolang je werkgever of jijzelf geen actie ondernemen om je pensioen te laten ingaan, blijf je aan de slag. Deze regeling geldt vandaag al voor contractuele personeelsleden en zal in de toekomst ook voor statutaire personeelsleden gelden.

  • Voor contractuele personeelsleden bouwt de Vlaamse overheid de tweede pensioenpijler uit. Dat is een aanvullend spaarplan waarin je als personeelslid kapitaal opbouwt, naast het wettelijke pensioen. De Vlaamse overheid draagt jaarlijks bij tot dat spaarplan. Die basisbijdrage stijgt vanaf 1 juni 2024 van 3% naar 5%.

Meer informatie of een vraag?

Je vindt steeds de meest actuele informatie op de webpagina ‘Verder naar een modern personeelsbeleid voor de Vlaamse overheid’. Met vragen kan je ook terecht bij de HR-businesspartner van jouw departement of agentschap.