Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regeringscommissarissen Over de Vlaamse overheid

Regeringscommissarissen

Sommige organisaties zoals extern verzelfstandigde agentschappen, bepaalde vzw’s, bepaalde vennootschappen en stichtingen hebben een ruime mate van autonomie, maar staan onder toezicht van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan voor het toezicht een regeringscommissaris of -afgevaardigde aanstellen die erover waakt dat de organisatie haar beleidsdoelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk realiseert en daarbij alle wetten, decreten en andere regels naleeft.

Aanstelling

De Vlaamse Regering stelt een regeringscommissaris aan op voordracht van de minister die bevoegd is voor de organisatie. Soms gebeurt de aanstelling op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting. Hij/zij oefent dan toezicht uit op alle beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag.

Regeling en rechtspositie

In artikel III.13 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018(opent in nieuw venster) is de regeling beschreven voor de regeringscommissarissen bij de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen. Voor regeringscommissarissen bij privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen of bij andere organisaties of instellingen is de regeling vergelijkbaar (dat wordt dan beschreven in het oprichtings- of machtigingsdecreet of in de statuten).

De rechtspositie van de regeringscommissarissen is geregeld in de artikelen III.48 tot en met III.56 van het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster). Daarin staan onder meer een aantal generieke regels over de aanstelling, de selectie- en aanwervingsvoorwaarden, de onverenigbaarheden, de functie-uitoefening en de evaluatie van regeringscommissarissen.

Lees meer: Evaluatie van regeringscommissarissen.

Hoger onderwijs