Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassingsgebied ‘10 ministeries’ en ‘ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' Over de Vlaamse overheid

Toepassingsgebied ‘10 ministeries’ en ‘ministerie van de Vlaamse Gemeenschap'

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Dit toepassingsgebied ‘Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ omvat alle entiteiten van de 10 ministeries en de kabinetten van de Vlaamse ministers. Elk ministerie bestaat uit een departement en één of meerdere intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit toepassingsgebied verwijst naar alle entiteiten die onder de rechtspersoon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met ondernemingsnummer ‘0316.380.841’ ressorteren.

10 ministeries

Het toepassingsgebied van de ‘10 ministeries’ daarentegen verwijst naar het toepassingsgebied van het ‘ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ exclusief de Vlaamse kabinetten.

Context

In 2006 kreeg de Vlaamse overheid naar aanleiding van Beter Bestuurlijk Beleid een nieuwe organisatiestructuur. Voordien was er sprake van één Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) en een aantal Vlaamse openbare instellingen (VOI’s).

Sinds de reorganisatie bestaat de Vlaamse overheid uit 10 homogene beleidsdomeinen: elk beleidsdomein heeft dezelfde interne structuur en bestaat telkens uit een ministerie, een aantal agentschappen met rechtspersoonlijkheid en een strategische adviesraad.

Vandaag is er dan ook niet langer sprake van één ministerie, maar zijn er in totaal 10 verschillende ministeries. Elk ministerie bestaat uit een departement en een of meerdere intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid.