Gedaan met laden. U bevindt zich op: Andere hulpmiddelen Heerlijk Helder

Andere hulpmiddelen

Hieronder vind je een overzicht van hulpmiddelen die ontwikkeld zijn door andere organisaties in Vlaanderen en Nederland.

Agentschap Integratie en Inburgering

Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je tips om te communiceren met anderstaligen(opent in nieuw venster).

Diversiteitspraktijk.be

De website Diversiteitspraktijk.be(opent in nieuw venster) is een initiatief van atlas integratie en inburgering Antwerpen. In de rubriek Toegankelijk communiceren(opent in nieuw venster) vind je tips om helder te schrijven en te spreken voor anderstaligen en laaggeletterden.

Gebruiker Centraal

Gebruiker Centraal(opent in nieuw venster) werkt in opdracht van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is een community voor professionals die werken aan de gebruiksvriendelijke en inclusieve (online) dienstverlening en communicatie van de overheid. In de Toolkit Taal(opent in nieuw venster) vind je onderbouwde richtlijnen voor het gebruik van tekst en beeldtaal, voorbeelden van overheidscommunicatie en informatie over testen.

Kortom

Kortom(opent in nieuw venster) ondersteunt communicatieprofessionals uit de overheid en socialprofitsector in Vlaanderen met onder meer opleidingen en congressen. In de Kortompedia(opent in nieuw venster) vind je onder meer tips voor websites en bewonersbrieven.

Leesbaarheidsinstrument voor Nederlandse Teksten

Het Leesbaarheidsinstrument voor Nederlandse Teksten (in het kort: LiNT) helpt je om de begrijpelijkheid van teksten te beoordelen op een wetenschappelijk verantwoorde manier. LiNT geeft feedback op teksten zodat duidelijk wordt welke teksten onduidelijk zijn. Zo helpt LiNT jou en je organisatie om te bepalen hoever jullie staan met helder communiceren.

Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos(opent in nieuw venster) draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen.

Op de website van Pharos vind je onder meer de volgende hulpmiddelen:

Stichting Lezen & Schrijven

De Nederlandse Stichting Lezen & Schrijven(opent in nieuw venster) zet zich samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Op de website vind je onder meer screeningsinstrumenten om laaggeletterden te ‘vinden’ en e-learnings om professionals die met laaggeletterden te maken hebben, te informeren en te trainen.

Stichting Makkelijk Lezen

De Nederlandse Stichting Makkelijk Lezen(opent in nieuw venster) keurt teksten op leesbaarheid en adviseert opdrachtgevers over makkelijk schrijven. Het kan gaan om boeken, folders, webteksten of ondertitels in filmpjes. Een positieve beoordeling betekent dat de tekst begrijpelijk is voor iedereen. Op de website vind je onder meer tips voor schrijvers.

Taalunie

De Taalunie(opent in nieuw venster) is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt. Ze zorgt onder meer voor taaladvies, werkt samen met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties aan technologische hulpmiddelen, en stimuleert het gebruik van begrijpelijke taal. Op de website vind je onder meer een publicatie over het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen(opent in nieuw venster).

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie(opent in nieuw venster) vind je instrumenten die je helpen om communicatie te screenen op toegankelijkheid voor nieuwkomers, personen in armoede en anderstaligen. De instrumenten zijn zowel bruikbaar voor de screening van drukwerk (folders, brochures …) als van digitale communicatie (websites, nieuwsbrieven, sociale media …).

Wablieft

Wablieft(opent in nieuw venster) maakt deel uit van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo). Het helpt organisaties in Vlaanderen om hun communicatie te vereenvoudigen. In de rubriek Downloads (opent in nieuw venster)vind je onder meer schrijftips en een lijst met alternatieven voor verouderde en formele woorden.