Traditioneel wordt in regelgevende teksten de mannelijke vorm gebruikt om te verwijzen naar alle personen, ongeacht hun gender, bijvoorbeeld Een leerling kan worden geweigerd als hij zijn inschrijfgeld niet heeft betaald. Het nadeel van de mannelijke vorm is dat die als exclusief mannelijk geïnterpreteerd kan worden. Om een mannelijke interpretatie zo veel mogelijk te voorkomen, kun je de volgende strategieën toepassen: