Aanduiding van een specifieke persoon

Als je een persoonsnaam gebruikt om een specifieke persoon aan te duiden, gelden de volgende vuistregels:

Aanduiding van personen in het algemeen

Soms gebruik je persoonsnamen om personen in het algemeen aan te duiden, ongeacht het gender. Bijvoorbeeld:

  • Een personeelslid kan per jaar 20 dagen onbetaald verlof nemen.

Om ervoor te zorgen dat alle genders zich aangesproken voelen, zijn er een aantal strategieën mogelijk:

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vind je op Taaladvies.net(opent in nieuw venster).