Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kind en Gezin test nieuwe website bij gebruikers Heerlijk Helder

Kind en Gezin test nieuwe website bij gebruikers

In juli 2021 lanceerde Kind en Gezin een nieuwe website. Bij de ontwikkeling daarvan werden de gebruikers heel nauw betrokken. Het resultaat is een website die volledig is afgestemd op de noden en het zoekgedrag van de doelgroep.

Laura Vanderveken, expert digitale communicatie bij het agentschap Opgroeien, legt uit hoe de gebruikerstesten verliepen en hoe de input van de doelgroep de website verbeterde.

We wilden weten hoe een gebruiker denkt als die informatie zoekt, en dat vertalen naar de nieuwe website.

Hoe hebben jullie het gebruikersonderzoek aangepakt?

Laura: ‘Samen met onze communicatiepartner Kunstmaan werkten we een plan uit voor een grootschalig gebruikersonderzoek: Hoe willen we onze doelgroep bevragen? Hoe bereiken we onze doelgroep? Welke vragen stellen we aan de gebruikers?’

‘We hebben ons gefocust op de structuur van de website. De vorige website was heel erg gebaseerd op mapjesdenken. Als gebruiker moest je echt weten bij welk thema je bepaalde informatie moest opzoeken. We wilden weten hoe een gebruiker denkt als die informatie zoekt, en dat vertalen naar de nieuwe website.’

Oproep op Facebook om mee te werken aan het gebruikersonderzoek

Hoe hebben jullie dat onderzocht?

Laura: ‘Via onze eigen socialemediakanalen lanceerden we een onlinebevraging om de structuur van onze site te testen. Omdat we daar al een sterke community hadden, wierp dat zijn vruchten af. Niet alleen ouders, maar ook professionals van onze eigen organisatie en van onze partners namen deel aan de gebruikerstest. Zo voelden we ook hun noden aan. We onderzochten kort het profiel van onze gebruikers en vroegen de testpersonen wat ze van de toenmalige website vonden.’

‘Daarnaast gebruikten we de tree test om de informatie-architectuur van onze website te evalueren. Daarbij voeren de gebruikers taken uit om informatie binnen je structuur te vinden. Zo ontdek je of en waar er probleemgebieden zijn, bijvoorbeeld waar gebruikers afhaken of moeten terugkeren. Je krijgt inzicht of je gebruikers de gewenste informatie vinden, of ze die informatie meteen vinden of terug moeten gaan, en of ze de juiste informatie vinden zonder veel na te denken.’

‘Kunstmaan plande ook tal van interviews met ouders, partners en interne medewerkers om hun noden en verwachtingen dieper te bevragen. We kregen een inkijk in de vragen die ze zich écht stellen of problemen waar ze tegenaan lopen. Die gesprekken leverden ons verhelderende inzichten op. Zo kwamen er een aantal aandachtspunten naar boven om kwetsbare of anderstalige gezinnen nog beter te betrekken in onze nieuwe website.’

‘Met al die feedback zijn we aan de slag gegaan om een nieuwe structuur op te zetten voor de website. Een van de belangrijkste wijzigingen was dat we de adviezen en tips voor ouders duidelijk scheidden van de informatie voor professionals. Op de oude website stond de informatie voor ouders en professionelen vrij dicht bij elkaar. Ouders gaven aan dat ze soms verdwaalden in de informatie voor professionals.’

De lancering van de nieuwe kindengezin.be is geen eindmeet, maar een startpunt om alles nog beter uit te werken.

Laura Vanderveken

expert digitale communicatie bij het Agentschap Opgroeien

Wat waren de volgende stappen in het traject?

Laura: ‘De nieuwe structuur hebben we opnieuw aan een gebruikerstest onderworpen. Daaruit bleek dat de gebruikers veel sneller de informatie vonden. Verrassend genoeg stootten we ook op wijzigingen die in theorie een goed idee leken, maar die in de praktijk voor verwarring zorgden en niet bleken te werken. Die tweede test was dus cruciaal om onze finale structuur af te kloppen. Het was heel interessant om zo te weten welke kant we op moesten voor we van start gingen met de technische opbouw én de invulling van de site.’

‘Twee weken voor de lancering hebben we intern een preview opengezet, zodat onze eigen medewerkers al vertrouwd raakten met de nieuwe website en feedback konden geven om nog wat puntjes op de i te zetten.’

De nieuwe website staat nu een tweetal maanden online. Blijven jullie de gebruikers betrekken bij de verdere ontwikkeling ervan?

Laura: ‘Zeker. Eind augustus lanceerden we een nieuwe onlinebevraging ‘Tussen ons gezegd’. Daarin vroegen we onze doelgroep of ze tevreden zijn over de nieuwe website, wat ze nog missen … Zo komen we te weten waar we in de volgende fase op moeten focussen. De lancering van de nieuwe kindengezin.be is geen eindmeet, maar een startpunt om alles nog beter uit te werken.’

‘Daarnaast luisteren we ook naar onze collega’s uit het werkveld. Welke vragen stellen ouders aan hen? Welke feedback geven ouders of professionals over de vindbaarheid van informatie op de site? Die info is heel waardevol om onze site verder op punt te stellen.’

Welke tips heb je voor andere organisaties?

Laura: ‘Vooraf in kaart brengen wie je gebruikers zijn en die zo veel mogelijk in gedachten houden, dat is volgens mij cruciaal. Wij hebben inhoudelijke experten die hun materie door en door kennen, maar zij gebruiken onze site anders dan een ouder. Het is altijd belangrijk af te toetsen of de informatie helder en duidelijk is bij de doelgroep zelf.’

‘Bij Kind en Gezin bestaat de doelgroep uit ouders en professionals, dat is een heel diverse groep. Je hebt adoptieouders, alleenstaande ouders, holebi-koppels, artsen van de consultatiebureaus, verpleegkundigen, kinderopvanginitiatieven … Het is belangrijk om na te gaan wat het verschil is tussen die doelgroepen en hoe je ze allemaal kunt betrekken.’

‘Sommige doelgroepen zijn moeilijk te bereiken via een onlinebevraging, bijvoorbeeld ouders die laaggeletterd zijn. Daarom hebben we tijdens onze interviews met de professionals gevraagd waar die kwetsbare gezinnen tegenaan lopen en waar we rekening mee moeten houden. Op de nieuwe site hebben we bij elk thema herkenbare iconen geplaatst en informatieve beelden en video’s toegevoegd die onze boodschappen ondersteunen.’

Elk thema wordt geïllustreerd met een herkenbaar icoon.
De input van gebruikers is van onschatbare waarde om je site beter en gebruiksvriendelijker te maken.

Laura Vanderveken

expert digitale communicatie bij het agentschap Opgroeien

Waarom loont het volgens jou de moeite om een gebruikersonderzoek te organiseren?

Laura: ‘Het zorgt ervoor dat je met je project bereikt wat je voor ogen hebt. In ons geval was dat een gebruiksvriendelijke website met een fris design waar je snel je weg in vindt. De input van gebruikers is van onschatbare waarde om je site beter en gebruiksvriendelijker te maken. Als je je gebruiker niet in het achterhoofd houdt, kun je de bal volledig misslaan.’

28 september 2021